ჩვენი კლიენტები

Georgian State Electrosystem LLC შპს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" Georgian State Electrosystem web: gse.com.ge


სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის - სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო" web: forensics.ge


სს "ელმავალმშენებელი" - АО "Электровозостроитель" web: tevz.ru/ge/


შპს «მობიტელი» – ქართული GSM ოპერატორი კომპანიაა. web: beeline.ge


WISSOL GROUP - ვისოლ ჯგუფი. web: wissol.ge