ტრანსფორმატორი

ტრანსფორმატორები ძალური, ზეთის, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი ან ცივი ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე – ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

დასახელება ზეთის მასა, კგ სრული მასა, კგ სიგრძე სიგანე სიმაღლე შეერთებების სქემა და ჯგუფი
ტრანსფორმატორი ТМ გადართვა აღზნების გარეშე ПБВ
85 350 1 010 430 1 055 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
100 410 1 010 540 1 195 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
150 530 1 050 695 1 280 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
205 830 1 180 750 1 315 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
255 970 1 180 1 050 1 470 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
380 1 400 1 275 1 080 1 625 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
570 2 100 1 630 1 110 1 625 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
ტრანსფორმატორი ТМГ ჰერმეტული შსრულება, რადიატორიანი ავზით
85 350 1 010 430 1 055 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
100 410 1 010 540 1 195 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
150 530 1 050 695 1 280 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
205 830 1 180 750 1 315 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
255 970 1 180 1 050 1 470 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
380 1 400 1 275 1 080 1 625 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
570 2 100 1 630 1 110 1 625 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
980 3 500 2 140 1 240 2 115 Y/Yн-0;    Д/Yн-11
ტრანსფორმატორი ТМФ მალტუჩა შსრულება
180 970 1 710 940 1 641 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
250 1 400 1 850 955 1 800 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
400 2 100 2 055 955 1 925 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
ტრანსფორმატორი ТМГФ ჰერმეტული შესრულება
180 970 1 710 940 1 641 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
250 1 400 1 850 955 1 800 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
400 2 100 2 055 955 1 925 Д/Yн-11;    Y/Yн-0
980 3 500 2 580 1 160 2 000 Д/Yн-11;    Y/Yн-0

← უკან