ტრანსფორმატორი

მინსკის ვ.ი. კოზლოვის სახ. ელექტროტექნიკური ქარხანა (მეტქ, მინსკი)

ზეთის სამფაზიანი ძალური ტრანსფორმატორები განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი ან ცივი ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე – ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტიპი წონა, კგ. ზომა (Ш*Г*В)
300-350 840*680*1000
420 940*730*1020
540 1020*750*1180
780 1100*780*1180
950 1220*840*1220
1 360 1300*860*1350
2 000 1540*1060*1470
2 900 1770*1100*1900
3 600 1770*1100*1900
370 900*560*1000
420 950*730*1020
540 1000*720*1180
660 1060*725*1200
920 1170*840*1270
490 935*730*1060
670 1020*755*1185
920 1140*820*1270
1 255 1350*855*1415
1 860 1540*1000*1540
2 750 1720*1135*1860
3 250 1825*1130*2020
ტიპი წონა, კგ. ზომა (Ш*Г*В)
4 250 2180*1260*2170
1 370 1330*850*1635
1 870 1390*1000*1710
2 820 1600*1000*1970
3 630 1800*1110*2100
300 840*580*1000
420 850*730*1020
540 950*730*1180
700 1100*780*1180
950 1220*840*1220
1 360 1330*860*1350
2 000 1550*1100*1470
2 900 1795*1180*1850
300 850*585*1015
420 960*725*1015
540 1000*720*1180
710 1120*750*1220
1 000 1220*840*1320
1 488 1300*860*1480
2 100 1540*1060*1600
3 000 1770*1100*1900

  სამფაზიანი მშრალი ძალური ТС, ТСЗ სერიის ტრანსფორმატორები იზოლაციით "ნომექსი",ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ სერიის ტრანსფორმატორები გტაფოლიუმის სხმული იზოლაციით, ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში. შიდა დაყენების.

ტიპი წონა, კგ. ზომა, სიგანე ზომა, სიღრმე ზომა, სიმაღლე
250-505 770-890 650 860-1105
325-580 1065-1165 750 1400
750-5000 1250-2000 700-1400 1000-2150
850-5500 1470-2500 1050-1620 1400-2420
850-5500 1470-2500 1050-1620 1400-2520

← უკან