ტრანსფორმატორი

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორები განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი ან ცივი ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ძალური სამფაზიანი მშრალი ტრანსფორმატორები სხმული იზოლაციით განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელებში

დასახელება ზეთის მასა, კგ სრული მასა, კგ სიგანე სიღრმე სიმაღლე შეერთებების სქემა და ჯგუფი
ტრანსფორმატორები ТМ გადამრთველი აღზნების ПБВ გარეშე, საფართოებელი ავზით
ТМ-40 90 310 1 060 410 1 140 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-63  110 420 1 070 580 1 200 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-100  170 520 1 080 760 1 410 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-100/35  348 1 040 1 290 800 1 800 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-160 205 720 1 180 880 1 500 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-160/35 380 1 250 1 300 880 1 850 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-250  335 1 080 1 290 930 1 700 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-250/35 405 1 350 1 300 950 2 050 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-400 465 1 480 1 400 980 1 740 Y/Yн-0
ТМ-400/35 825 2 420 1 580 1 050 2 250  Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМ-630  540 2 200 1 570 1 060 1 950 Y/Yн-0
ТМ-630/35  950 3 500 2 350 1 150 2 700 Д/Yн-11
ТМ-1000  - 3 100 2 000 1 250 2 450 Y/Yн-0    Д/Yн-11
ТМ-1000/35 1 125 4 230 2 040 1 270 2 440 Д/Yн-11
ТМ-1600 - 4 600 2 250 1 300 2 700 Y/Yн-0    Д/Yн-11
ტრანსფორმატორი ТМГ გადამრთველი აღზნების ПБВ გარეშე, გოფრირებული ავზით
ТМГ-100  - 595 1 014 666 1 275 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМГ-160  - 740 1 152 682 1 305 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМГ-250  - 1 100 1 256 794 1 325 Y/Yн-0;    Y/Zн-11
ТМГ-400  - 1 400 1 366 836 1 365 Y/Yн-0
ТМГ-630  - 1 895 1 490 928 1 540 Y/Yн-0
ТМГ-1000  - 3 150 1 905 1 250 1 785 Y/Yн-0    Д/Yн-11
ТМГ-1600  - 4 250 2 150 1 280 1 990 Y/Yн-0    Д/Yн-11
ტრანსფორმატორი ТМЗ ВН შემყვანების გვერდითი განლაგებით, აზოტის ბალიში
ТМЗ-400  - 2 100 2 000 1 400 1 860 Y/Yн-0    Д/Y-11
ТМЗ-630  - 2 900 2 190 1 400 2 000 Y/Yн-0    Д/Y-11
ТМЗ-1000  - 4 500 2 320 1 500 2 300 Y/Yн-0    Д/Y-11
ТМЗ-1600  - 4 680 1 990 1 320 2 080 Y/Yн-0    Д/Y-11
ТМЗ-2500  - 5 440 2 195 1 740 2 160 Y/Yн-0    Д/Y-11
ტრანსფორმატორი ТС მშრალი დაუცველი შესრულება, გარსაცმის გარეშე
ტრანსფორმატორი ТС  - 120 - 445 630 - 870 440 - 550 720 - 550 -
ტრანსფორმატორები ТСЗ მშრალი დაცული შესრულება, გარსაცმით
ტრანსფორმატორი ТСЗ  - 120 - 480 630 - 980 440 - 550 720 - 1120 -
ტრანსფორმატორები ТСЛ მშრალი დაუცველი შესრულება, გარსაცმის გარეშე
ტრანსფორმატორი ТСЛ  - 1200 - 3410 1200 - 1800 820 - 980 1240 - 1710 Д/Yн-11
ტრანსფორმატორები ТСЛЗ მშრალი დაცული შესრულება, გარსაცმით
ტრანსფორმატორი ТСЛЗ  - 1480 - 2320 1950 - 2320 1350 - 1500 2200 - 2260 Д/Yн-11
ტრანსფორმატორები ТСН მშრალი მაღალი უსაფრთხოება და სიმძლავრის რეზერვი
ტრანსფორმატორი ТСН  - 300 - 1990 890 - 1670 600 - 930 705 - 1470 -

← უკან