ტრანსფორმატორი ТМН-6300

ტრანსფორმატორი ТМН-6300

ტრანსფორმატორი ТМН-6300 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМН-6300 გამოიყენება ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მსხვილ სამრეწველო საწარმოებში, ქსელური კომპანიების გამანაწილებელ ქვესადგურებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის.

ძაბვის რეგულირება ძალურ ტრანსფორმატორში ТМН-6300 — ცხრა საფეხური რეგულირების დიაპაზონით – ნომინალის ±4х2,5%.

ძაბვის რეგულირების ტიპი - რეგულირება დატვირთვის ქვეშ, РПН

ძალურ ტრანსფორმატორებში ТМН-6300 გათვალისწინებულია ძაბვის ავტომატური რეგულირების შესაძლებლობა ქსელიდან მისი გათიშვის გარეშე. ტრანსფორმატორის ТМН-6300 გადართვა სხვა დიაპაზონზე შეიძლება განხორციელდეს როგორც ავტომატურ, ასევე ხელით რეჟიმში.

ტრანსფორმატორი ТМН-6300 იწარმოება ზომიერი კლიმატის რეგიონებისთვის ტემპერატურების სხვაობით -45-დან +40-მდე გრადუსი ცელსიუმი.

ტრანსფორმატორებს აქვს ბტყლად აწყობილი მაგნიტური სისტემა მაღალი ხარისხის ელექტროტექნიკური ფოლადისგან. გრაგნილები ცილინდრული, მრავალფენიანი, შესრულებულია ალუმინის სადენისგან.

ტრანსფორმატორის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

ტრანსფორმატორი ТМН-6300
ნომინალური სიმძლავრე, კვა
6300
ნომინალური უმაღლესი ძაბვა, კვ
35
ნომინალური უმდაბლესი ძაბვა, კვ
6,3; 11
გრაგნილების სქემა და შეეთების ჯგუფი
Y/D-11
უქმე სვლის დანაკარგები, კვტ
8
მოკლე ჩართვის დანაკარგები, კვტ
46,5
უქმე სვლის დენი, %
0,8
მოკლე ჩართვის ძაბვა, %
7,5

ტრანსფორმატორის ТМН-6300 გაბარიტულ-წონითი მახასიათებლები

Номинальная мощность Масса масла Масса полная Длина Ширина Высота полная Высота до крышки
კვა
კგ
კგ
მმ
მმ
მმ
მმ
6300
3523
13381
3663
3316
3901
2396

მუშაობის ნორმალური პირობები ხასიათდება შემდეგი მონაცემებით:

  • მუშაობის რეჟიმი - ხანგძლივი;
  • დაყენება - სტაციონარული ღია ჰაერზე ან ვენტილირებად სათავსოებში;
  • დაყენების სიმაღლე ზღვის დონიდან - არაუმეტეს 1000 მეტრისა;
  • კლიმატური შესრულება - У (ზომიერი კლიმატი), გარემოს ტემპერატურა -45 გრადუსიდან ცელსიუმი +40 გრადუსამდე ცელსიუმი, ამასთან დღე-ღამის საშუალო ტემპერატურა – არაუმეტეს 30 გრადუსი ცელსიუმი;
  • ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა - 80% ტემპერატურაზე 20 გრადუსი ცელსიუმი;
  • ნომინალური სიხშირე - 50 ჰც.

ტრანსფორმატორებში ТМН-6300 დაშვებულია სისტემატური და ავარიული გადამეტტვირთვები. დატვირთვებისა და ავარიული გადამეტტვირთვების მნიშვნელობა და ხანგრძლივობა სახსტანდარტის 14209-85 მიხედვით.

პარამეტრები
ზომა (Ш*Г*В) 3 663*3 316*3 901
წონა 13 381
არტიკული ТМН-6300
ტიპი ზეთის
მწარმოებელი ბირობიჯანი

← უკან