ძალოვანი ტრანსფორმატორები (მშრალი) ბელორუსიიდან


ტრანსფორმატორი ТС

ტრანსფორმატორი ТС მშრალი ძალური სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, „ნომექს“–ის იზოლაციით, ძაბვით 10კვ–მდე, განკუთვნილია ნომინალური სიხშირის 50ჰც ცვალებადი დენის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად. ВН ნომინალური ძაბვა 6 ან 10 კვ, ხოლო გრაგნილის НН 0,4 კვ.

ტრანსფორმატორი ТСЗ

ტრანსფორმატორი ТСЗ მშრალი ძალური სამფაზიანი, გარსაცმით, „ნომექს“-ის იზოლაციით, ძაბვით 10კვ-მდე, განკუთვნილია ნომინალური სიხშირის 50ჰც ცვალებადი დენის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად. ВН ნომინალური ძაბვა 6 ან 10 კვ, ხოლო გრაგნილის НН 0,4 კვ.

ტრანსფორმატორი ТСГЛ

ტრანსფორმატორი ТСГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСЗГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛФ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛФ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСЗГЛФ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.