ტრანსფორმატორი ТСГЛ

ტრანსფორმატორი ТСГЛ

ტრანსფორმატორი ТСГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСГЛ, განკუთვნილია სათავსოებში მუშაობისთვის ზომიერი ჰავის პირობებში (პლიუს 40-დან მინუს 45оС-მდე). ფარდობითი ტენიანობა 75% 15 оС. ტემპერატურაზე. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТСГЛ კომპლექტდება ფირმა "Siemens"-ის გრაგნილებით. იზოლაციის ხურებამედეგობის კლასი არის F. გრაგნილების იზოლაციისთვის გამოიყენება ეპოქსიდის კომპაუნდი კვარცის შემვსებით (გეაფოლიუმი). დამატებით გრაგნილები გაძლიერებულია მინის ქსოვილით, რაც გამორიცხავს ბზარების წარმოქმნას ეპოქსიდურ კომპაუნდში ტრანსფორმატორების გადამეტტვირთვის შემთხვევაშიც. გეაფოლიუმი არ ახდენს მავნე ზეგავლენას გარემოზე, არ გამოყოფს ტოქსიკურ აირებს რკალური განმუხტვის ზემოქმედების დროსაც კი. ასეთი იზოლაციის წყალობით გრაგნილები არ მოითხოვს ტექნიკურ მომსახურებას.

ტრანსფორმატორს ТСГЛ შეუძლია მუშაობა ქსელებში ჭექა-ქუხილის და კომუტაციური გადამეტძბვის ზემოქმედების ქვეშ, ახასიათებს ხმაურის დაბალი დონე, მაღალი მდგრადობა მოკლე ჩართვის დენების მიმართ. ტრანსფორმატორები ТСГЛ უზრუნველყოფენ სრულ ეკოლოგიურ და ხანძარუსაფრთხოებას. მათი დაყენება შეიძლება ადგილებში, სადაც მოითხოვება განსაკუთრებით მაღალი უსაფრთხოება (მეტროში, მაღაროებში, კინოთეატრებში, საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში), გარემოს დაცვის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნების ადგილებში (წყალასაღებ სადგურებზე, სპორტულ ნაგებობებში, საკურორტო ზონებში), სამრეწველო საწარმოებში, მეტალურგიულ კომბინატებში, ქიმიურ წარმოებებში, ელექტროსადგურებზე დატვირთვის ცენტრიდან უშუალო სიახლოვეს, რაც ქვესადგურების მშნებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯების თავიდან აცილების შესაძლებლობას იძლევა. ტრანსფორმატორები ТСГЛ გამანაწილებელი სალტეებისა და დაბალი ძაბვის კაბელების ეკონომიას უზრუნველყოფენ, ამცირებენ ელექტროენერგიის დანაკარგებს მათში .

ტრანსფორმატორის ТСГЛ ტექნიკური მახასიათებლები

ნომინალური სიმძლავრე, კვა დანაკარგები, ვტ ნომინალური ძაბვა,კვ გორგოლაჭების სქემა და შეერთების ჯგუფი მ.ჩ. ძაბვა 75°С დროს,°С, % ბგერითი სიმძლავრის კორექტირებული დონე, დბა
х.х. к.з. ВН НН
ТСГЛ-100
600
1800
6; 10
0,4
У/Ун-0
4,0
59
Д/Ун-11
ТСГЛ-160
700
2550
6; 10
0,4
У/Ун-0
4,0
62
Д/Ун-11
ТСГЛ-250
900
3000
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
65
Д/Ун-11
ТСГЛ-400
1200
3900
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
68
Д/Ун-11
ТСГЛ-630
1650
5730
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
71
Д/Ун-11
ТСГЛ-1000
2150
8400
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
74
Д/Ун-11
8,0
ТСГЛ-1250
2250
10600
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
75
Д/Ун-11
8,0
ТСГЛ-1600
3200
11300
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
76
12800
Д/Ун-11
8,0
ТСГЛ-2500
4400
16400
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
78
Д/Ун-11
8,0

ძაბვის რეგულირება ±5 %–მდე 2,5 %–იანი საფეხურებით ხორციელდება მთლიანად გამორთულ ტრანსფორმატორზე (ПБВ) ზღუდარების გადაადგილების გზით. გადახურებისგან დასაცავად ტრანსფორმატორები კომპლექტდება სითბური დაცვის მოწყობილობით, რომელიც იმართება НН გრაგნილებში ჩაშენებული თერმისტორებით. მომხმარებლის დაკვეთით შეიძლება მიწოდებულ იქნას ვიბროჩამხშობი ქვესადებები. ტრანსფორმატორების ТСГЛ დაცვის ხარისხია - IР00. გრაგნილების სქემა და შეერთების ჯგუფი Д/Ун-11, У/Ун-0, ნომინალური ძაბვა НН - 400 ვ. მომხმარებელთა დაკვეთით ქარხანას შეუძლია დაამზადოს ტრანსფორმატორები ცხრილში მოცემულისგან განსხვავებული პარამეტრებით და ტექნიკური მახასიათებლებით, ნებისმიერი კონსტრუქციული შსრულების.

ტრანსფორმატორის ТСГЛ ზომები და მასა

ტრანსფორმატორის ტიპი ზომები, მმ მასა, კგ
L В Н А А2 Н2 b b1 f Е
ТСГЛ-100 УЗ
1250
700
1000
660
160
600
290
210
-
-
750
ТСГЛ-160 УЗ
1300
700
1080
660
160
600
300
210
-
-
800
ТСГЛ-250 УЗ
1420
1000
1245
660
200
700
300
220
35
95
1200
ТСГЛ-400 УЗ
1420
1000
1395
660
220
720
320
220
35
95
1550
ТСГЛ-630 УЗ
1520
1000
1530
820
240
860
330
250
50
30
1900
ТСГЛ-1000 УЗ
1720
1000
1730
820
260
1000
360
250
50
30
2550
ТСГЛ-1250 УЗ
1720
1000
1750
820
260
1050
360
250
50
30
3000
ТСГЛ-1600 УЗ
1950
1080
1980
820
260
1100
400
270
50
30
4300
ТСГЛ-2500 УЗ
2000
1400
2150
1070
260
1270
420
280
70
50
5000

პარამეტრები
ზომა (Ш*Г*В) 1250-2000*700-1400*1000-2150
წონა 750-5000
არტიკული ТСГЛ
ტიპი მშრალი
მწარმოებელი ბელორუსია

← უკან