ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСЗГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ, განკუთვნილია სათავსოებში მუშაობისთვის ზომიერი ჰავის პირობებში (პლიუს 40-დან მინუს 45оС-მდე). ფარდობითი ტენიანობა 75% 15 оС. ტემპერატურაზე. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ კომპლექტდება ფირმა "Siemens"-ის გრაგნილებით. იზოლაციის ხურებამედეგობის კლასი არის F. გრაგნილების იზოლაციისთვის გამოიყენება ეპოქსიდის კომპაუნდი კვარცის შემვსებით (გეაფოლიუმი). დამატებით გრაგნილები გაძლიერებულია მინის ქსოვილით, რაც გამორიცხავს ბზარების წარმოქმნას ეპოქსიდურ კომპაუნდში ტრანსფორმატორების გადამეტტვირთვის შემთხვევაშიც. გეაფოლიუმი არ ახდენს მავნე ზეგავლენას გარემოზე, არ გამოყოფს ტოქსიკურ აირებს რკალური განმუხტვის ზემოქმედების დროსაც კი. ასეთი იზოლაციის წყალობით გრაგნილები არ მოითხოვს ტექნიკურ მომსახურებას.

ტრანსფორმატორს ТСЗГЛ შეუძლია მუშაობა ქსელებში ჭექა-ქუხილის და კომუტაციური გადამეტძბვის ზემოქმედების ქვეშ, ახასიათებს ხმაურის დაბალი დონე, მაღალი მდგრადობა მოკლე ჩართვის დენების მიმართ. ტრანსფორმატორები ТСЗГЛ უზრუნველყოფენ სრულ ეკოლოგიურ და ხანძარუსაფრთხოებას. მათი დაყენება შეიძლება ადგილებში, სადაც მოითხოვება განსაკუთრებით მაღალი უსაფრთხოება (მეტროში, მაღაროებში, კინოთეატრებში, საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში), გარემოს დაცვის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნების ადგილებში (წყალასაღებ სადგურებზე, სპორტულ ნაგებობებში, საკურორტო ზონებში), სამრეწველო საწარმოებში, მეტალურგიულ კომბინატებში, ქიმიურ წარმოებებში, ელექტროსადგურებზე დატვირთვის ცენტრიდან უშუალო სიახლოვეს, რაც ქვესადგურების მშნებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯების თავიდან აცილების შესაძლებლობას იძლევა. ტრანსფორმატორები ТСЗГЛ გამანაწილებელი სალტეებისა და დაბალი ძაბვის კაბელების ეკონომიას უზრუნველყოფენ, ამცირებენ ელექტროენერგიის დანაკარგებს მათში .

ტრანსფორმატორის ТСЗГЛ ტექნიკური მახასიათებლები

ნომინალური სიმძლავრე, კვა დანაკარგები, ვტ ნომინალური ძაბვა,კვ გორგოლაჭების სქემა და შეერთების ჯგუფი მ.ჩ. ძაბვა 75°С დროს,°С, % ბგერითი სიმძლავრის კორექტირებული დონე, დბა
х.х. к.з. ВН НН
ТСЗГЛ-100
600
1800
6; 10
0,4
У/Ун-0
4,0
59
Д/Ун-11
ТСЗГЛ-160
700
2550
6; 10
0,4
У/Ун-0
4,0
62
Д/Ун-11
ТСЗГЛ-250
900
3000
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
65
Д/Ун-11
ТСЗГЛ-400
1200
3900
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
68
Д/Ун-11
ТСЗГЛ-630
1650
5730
6; 10
0,4
У/Ун-0
5,5
71
Д/Ун-11
ТСЗГЛ-1000
2150
8400
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
74
Д/Ун-11
8,0
ТСЗГЛ-1250
2250
10600
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
75
Д/Ун-11
8,0
ТСЗГЛ-1600
3200
11300
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
76
12800
Д/Ун-11
8,0
ТСЗГЛ-2500
4400
16400
6; 10
0,4
У/Ун-0
6,0
78
Д/Ун-11
8,0

ძაბვის რეგულირება ±5 %–მდე 2,5 %–იანი საფეხურებით ხორციელდება მთლიანად გამორთულ ტრანსფორმატორზე (ПБВ) ზღუდარების გადაადგილების გზით. გადახურებისგან დასაცავად ტრანსფორმატორები კომპლექტდება სითბური დაცვის მოწყობილობით, რომელიც იმართება НН გრაგნილებში ჩაშენებული თერმისტორებით. მომხმარებლის დაკვეთით შეიძლება მიწოდებულ იქნას ვიბროჩამხშობი ქვესადებები. ტრანსფორმატორების ТСГЛ დაცვის ხარისხია - IР00. გრაგნილების სქემა და შეერთების ჯგუფი Д/Ун-11, У/Ун-0, ნომინალური ძაბვა НН - 400 ვ. მომხმარებელთა დაკვეთით ქარხანას შეუძლია დაამზადოს ტრანსფორმატორები ცხრილში მოცემულისგან განსხვავებული პარამეტრებით და ტექნიკური მახასიათებლებით, ნებისმიერი კონსტრუქციული შსრულების.

ტრანსფორმატორის ТСЗГЛ ზომები და მასა

ტრანსფორმატორის ტიპი ზომები, მმ მასა, კგ
L В Н А H1 Н2 b f Е
ТСЗГЛ-100 УЗ
1470
1050
1400
660
1000
600
290
-
-
850
ТСЗГЛ-160 УЗ
1470
1050
1500
660
1000
600
300
-
-
900
ТСЗГЛ-250 УЗ
1825
1050
2165
660
1305
700
300
35
95
1500
ТСЗГЛ-400 УЗ
1825
1050
2165
660
1305
720
320
35
95
1705
ТСЗГЛ-630 УЗ
1920
1170
2130
820
1475
860
330
50
30
2180
ТСЗГЛ-1000 УЗ
2235
1170
2130
820
1475
1000
360
50
30
3150
ТСЗГЛ-1250 УЗ
2235
1170
2130
820
1475
1050
360
50
30
3550
ТСЗГЛ-1600 УЗ
2465
1170
2305
820
1475
1100
400
50
30
4660
ТСЗГЛ-2500 УЗ
2500
1620
2420
1070
1780
1270
420
70
50
5500

სახურავზე სალტური გამომყვანების НН მქონე ტრანსფორმატორების ზომები და მასა

ტრანსფორმატორის ტიპი ზომები, მმ მასა, კგ
L В Н А Н2 b f Е
ТСЗГЛ-250 УЗ
1650
1050
2260
660
700
300
35
95
1500
ТСЗГЛ-400 УЗ
1650
1050
2260
660
720
320
35
95
1705
ТСЗГЛ-630 УЗ
1730
1170
2210
820
860
330
50
30
2180
ТСЗГЛ-1000 УЗ
1930
1170
2210
820
1000
360
50
30
3150
ТСЗГЛ-1250 УЗ
1930
1170
2210
820
1050
360
50
30
3550
ТСЗГЛ-1600 УЗ
2130
1170
2385
820
1100
400
50
30
4660
ТСЗГЛ-2500 УЗ
2340
1620
2400
1070
1270
420
70
50
5500

პარამეტრები
ზომა (Ш*Г*В) 1470-2500*1050-1620*1400-2420
წონა 850-5500
არტიკული ТСЗГЛ
ტიპი მშრალი
მწარმოებელი ბელორუსია

← უკან