ძალოვანი ტრანსფორმატორები (მშრალი) ყაზახეთიდან


ტრანსფორმატორი ТС

ტრანსფორმატორები ТС ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სიმძლავრით 10-დან 100 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 0,66 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის. ტრანსფორმატორები გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით, მოითხოვენ მინიმალურ დანახარჯებს მომსახურებაზე, ეკონომიური და მარტივია ექსპლუატაციაში..

ტრანსფორმატორი ТСЗ

ტრანსფორმატორები ТСЗ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმით, სიმძლავრით 10-დან 100 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 0,66 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის. ტრანსფორმატორები გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით, მოითხოვენ მინიმალურ დანახარჯებს მომსახურებაზე, ეკონომიური და მარტივია ექსპლუატაციაში..

ტრანსფორმატორი ТСЛ

ტრანსფორმატორები ТСЛ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სხმული იზოლაციით, სიმძლავრით 400-დან 1600 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 10 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТСЛЗ

ტრანსფორმატორები ТСЛЗ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სხმული იზოლაციით, სიმძლავრით 400-დან 1600 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 10 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТСН

ტრანსფორმატორი ТСН ძალური, მშრალი სამფაზიანი, ბუნებრივი საჰაერო გაცივებით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.