მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР

მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР

მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР

მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР განკუთვნილია ელექტრული წრედების ჩასართავად და გამოსართავად სამუშაო ძაბვით 12 კვ-მდე თითოეულ პოლიუსში დენების არარსებობისას 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ცვლადი დენის ელექტრულ ქსელებში იზოლირებული ნეიტრალით, აგრეთვე აუცილებელი ხილული საჰაერო შუალედის უზრუნველსაყოფად პოლუსების განრთულ კონტაქტებს შორის.

ტექნიკური მონაცემები

ნომინალური ძაბვა, კვ 10
მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა 12
ნომინალური დენი, А 630,1000,1600
ჩართვის უმაღლესი დენი, თუ cosφ ³0,7; A -
მთავარი წრედის იზოლაციის ნორმირებული პარამეტრები ელექტრული მედეგობის დენი, кА 63
ელექტროდინამიკური მედეგობის დენი, кА 1 წ. განმავლობაში 25
მთავარი წრედის იზოლაციის საცდელი ძაბვები ხანმოკლე (ერთწუთიანი), кВ 42 (38)
სრული ელჭექის იმპულსის 85 (75)
ჩართვის და გამორთვის დენების ნორმირებული პარამეტრები ძალოვანი ტრანსფორმატორების დამაგნიტებული დენის, А 2,5
საჰაერო და საკაბელო ხაზების სამუხტი დენების, А 0,8
პოლუსის (ფაზის) მთავარი დენგამტარი წრედის ელექტრული წინაღობა, мкОМ, არა უმეტეს 100 (30)
გარსის დაცვის ხარისხი IP00

გამიყენების არე - კომპლექტური ტრანსფორმატორული ქვესადგურები (კტქ), ცალმხრივი მომსახურების ასაწყობი კამერები (ცმა კამერები) და სხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობები.

პარამეტრები
მწარმოებელი უკრაინა

← უკან