ტენშემცველობის საზომი Aquameter KFM 3000

ტენშემცველობის საზომი Aquameter KFM 3000

ტენშემცველობის მთლიანად ავტომატური საზომი Aquameter KFM 3000

საზომი KFM 3000, რომელიც მუშაობს კარლ ფიშერის ტიტრატორის გამოყენებით, განკუთვნილია საიზოლაციო ზეთებისა და აირების ტენშემცველობის განსასაზღვრად. თავისი კომპაქტური კონსტრუქციის მიუხედავად, იგი ამართლებს ყველა მოლოდინს. KFM 3000 საზომს გააჩნია ორი სამუშაო რეჟიმი: ექსპერტული რეჟიმი და სტანდარტული რეჟიმი. სტანდარტულ რეჟიმში მისაწვდომია მხოლოდ ის ფუნქციები, რომლებიც გამოიყენება ყოველდღიური მუშაობის შესრულების დროს. ასეთ რეჟიმში მუშაობა ძალიან მარტივია, მომხმარებლისგან მოითხოვება მხოლოდ უმნიშვნელო ურთიერთქმედება საზომთან.

Aquameter KFM 3000 თავისებურებანი:

  • ჩაშენებული თერმოგრაფიკული პრინტერი
  • ორი RS-232C-ინტერფეისი იძლევა საშუალებას განხორციელდეს კავშირი სასწორთან, გარე პრინტერთან და/ან პერსონალურ კომპიუტერთან.
  • ახალი ალგორითმი უზრუნველყოფს წყლის კონცენტრაციის პრეციზიულ გაზომვას მიკროგრამის დიაპაზონში.
  • სტანდარტული კომპლექტაციის აპარატურაში გათვალისწინებულია დიალოგური მუშაობის შესაძლებლობა გერმანულ, ინგლისურ, ესპანურ, პორტუგალიურ, შვედურ და იტალიურ ენებზე.
  • გრაფიკული თხევადკრისტალური დისპლეი ქვეგანათებით.
  • წყლის კონცენტრაციის გაომვის პროცესის გრაფიკული წარმოდგენა დროსთან შესაბამისად
  • შესაძლებელია პერსონალური კომპიუტერის კლავიატურის და შტრიხ-კოდის წასაკითხი მოწყობილობის მიერთება.
  • არსებობს KFM 3000 აპარატურის ვარიანტი დიაფრაგმული გენეატორული ელემენტის სახით.
  • ჩამონტაჟებულ მეხსიერებაში ჩაწერილია გაზომვების დაახლოებით 100 მეთოდი. დამატებითი მეთოდები შეიძლება გადაეცეს პერსონალურ კომპიუტერში RS-232C-ინტერფეისის მეშვეობით, ნებისმიერ მომენტში შესაძლებელია მათი ხელმეორედ ჩატვირთვა.
პარამეტრები
მწარმოებელი აუსტრია

← უკან