თბოვიზორები (თეპლოვიზორი) ინფრაწითელი კამერა


თბოვიზორი Flir P640

თბოვიზორი FLIR P640 – პირველი პროფესიული ინფრაწითელი კამერა გადაწყვეტის უნარით 640X480 პიქსელი

კომპანია FLIR წარმოგიდგენთ პირველ პორტატიულ ინფრაწითელ (იწ) კამერას არაგაგრილებადი მიკრობოლომეტრით. წარმოდგენილი ინფრაწითლი კამერა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გამოსახულებას გადაწყვეტის უნარით 640X480 პიქსელი.

თბოვიზორი Flir i3

თბოვიზორული კამერა FLIR i3 - განკუთვნილია შენობების და ელექტროობასთან დაკავშირებული გაზომვების ენერგოაუდიტთან. გარდა ამისა, მოცემული მოდელის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ ჩაატაროთ საკუთარი ბინის ან ქალაქგარეთ სახლის თბოვიზორული დიაგნოსტიკა სითბოს გაპარვის (სითბოს დანაკაგის) დასადგენად. თქვენ აგრეთვე ადვილად შეძლებთ პლასტიკური ფანჯრების დაყენების და საბურულე სამუშაოების ხარისხის გაკონტროლებას. თბოვიზორი i3 - საუკეთესო და საიმედო დამხმარეა მეურნეობაში.

თბოვიზორი Flir E30

თბოვიზორი FLIR E30, გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +250 °C–მდე, მატრიცა: 160 х 120, მგძნობელობა: 0,1 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი.

თბოვიზორი Flir E40

თბოვიზორი Flir E40 გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +650 °C–მდე, მატრიცა: 160 х 120, მგძნობელობა: 0,07 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი, ჩაშენებული კამერა 3 Mpix, ფუნქცია სურათი სურათში, Bluetooth®, WiFi.

თბოვიზორი Flir GasFindIR

ThermaCAM GasFindIR - ინფრაწითელი კამერა გაზის გაპარვის სწრაფად გამოვლენისთვის.

აქროლადი ქიმიური ნაერთების ბევრი სამრეწველო გაზის და ორთქლის დანახვა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია. ამიტომ კომპანიებმა, რომლებიც დასაქმებული არიან ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებით და გადამუშავებით, აუცილებლად უნდა გამოიყენონ შესაბამისი მოწყობილობები ასეთი ნივთიერებების მონიტორინგისა და იდენტიფიცირებისთვის. ინფრაწითელი კამერების წარმოების მსოფლიო ლიდერი კომპანიის Flir Systems ახალი ინფრაწითელი კამერა GasFindIR შესაძლებლობას იძლევა სწრაფად გამოვლინდეს მეთანისა და სხვა აქროლადი ორგანული ნაერთების გაპარვა მაგისტრალური მილსადენებიდან და ნავთობქიმიურ ქარხნებში.

თბოვიზორი Flir E60

თბოვიზორი FLIR E60 გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +650 °C–მდე, მატრიცა: 320 х 240, მგძნობელობა: 0,05 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი, ჩაშენებული ფოტოკამერა 3 Mpix, ფუნქცია სურათი სურათში, Bluetooth®, WiFi.

თბოვიზორი Flir ThermaCAM P620

P-სერიის თბოვიზორები წარმოადგენენ ინჟინრების ძალისხმევის, ბაზრის ანალიზისა და კლიენტების მოთხოვნებისადმი ყურადღების შედეგს. დღესდღეობით ბაზარზე არსებული იწ-კამერებიდან, ეს გახლავთ უმეტესად სრულყოფილი და ზუსტი ინფრაწითელი კამერა უამრავი ფუნქციებით, რომლებიც პირველად იქნა გამოყენებული მრეწველობაში. კომპანია FLIR Systems დაკავებულია თბოვიზორების დამუშავებით კომერციული გამოყენებისთვის წინა საუკუნის ორმოცდაათიანი წლებიდან. ჩვენი თბოვიზორებისა და მათი პროგრამული საშუალებების დაგეგმვა, დამუშავება და წარმოება წარმოებს სტოკჰოლმის (შვეცია) და ბოსტონის (აშშ) ქარხნებში.

თბოვიზორი Flir T425
კომპანია FLIR Systems აწარმოებს ინფრაწითელ კამერებს არაკომერციული გამოყენებისთვის წინა საუკუნის 50-ანი წლებიდან. კამერების დაპროექტება, პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სისტემების წარმოება მთლიანობაში ხორციელდება სტოკჰოლმის ქარხნებში (შვეცია), ბოსტონში და სანტა-ბარბარაში (აშშ). ჩვენს საუნჟინრო პერსონალს მიღებული აქვს ყველაზე მაღალი კვალიფიკაცია, რომელიც საშუალებას იძლევა შეიქმნას მსოფლიოში საუკეთესო იწ-კამერები: დაწყებული დეტექტორების დამუშავებიდან, კამერების ოპტიკიდან, რადიომეტრული აპარატურიდან და აუცილებელი ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების შექმნით დამთავრებული.
სანადირო ღამის ხედვის ხელსაწყო თბოვიზორი FLIR HS-324

სანადირო ღამის ხედვის ხელსაწყო, თეპლოვიზორი Flir-ს H-სერიას განეკუთვნება პორტატიული დარტყმაგამძლე ინფრაწითელი კამერები (თბოვიზორები). ისინი აყალიბებენ ნებისმიერი ობიექტების მკაფიო ინფრაწითელ გამოსახულებას ღამის საათებში და ცუდი ხილვადობის პირობებში. H-სერიის FLIR თბოვიზორების მეშვეობით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სპეციალისტებს და სამართალწესრიგის დაცვის სამსახურების თანამშრომლებს შეუძლიათ დაინახონ დამრღვევი სრულ სიბნელეშიც კი, ბოლში ან ნისლში, ბარდაში.

თბოვიზორი Flir i7

FLIR i7 პორტატიული თბოვიზორი წარმოადგენს კომპაქტურ, ჭკვიან და იაფფასიან კამერას, რომელიც განკუთვნილია სამშენებლო ნაგებობათა და ელექტრომოწყობილობის თერმოგრაფიული გამოკვლევისათვის.