ქვესადგურები


ქვესადგური ანძური КТПУ-25-250/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული ჩიხის ტიპის კსქუ -25-250/10(6)/0,4 У1
ქვესადგური გამავალი ჩიხის ტიპის КТПУ-25-630/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული გამავალი (ჩიხის) ტიპის კსქუ 25- 630/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური ქვესადგური КТПУ-250-1000/10(6)/0,4
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული გამავალი ტიპის გარე დაყენებისთვის კსქუ 25- 1000/10(6)/0,4
ქვესადგური ბეტონის თერმული დამუშავებისთვის КТП-80/0,38/0,055-0,095-001-У1 (КТПТО-80У1)
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ბეტონის თერმული დამუშავებისთვის კსქ-80/0,38/0,055-0,095-001-У1(კსქთდ-80У1)
ქვესადგურები სიმძლავრით 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 კვა
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები სიმძლავრით 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 კვა (ზოგადსამრეწველო დანიშნულების)
ქვესადგურები ბლოკ–მოდულში БКТП–400-2500/10(6)/0,4 (0,69)
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები ბლოკ–მოდულში კსქბ – 400-2500/10(6)/0,4 (0,69) (სენდვიჩის ტიპის)
ქვესადგური ბეტონის გარსში БКТП–100-1600/10(6)/0,4(0,69) კვ
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები ბეტონის გარსში ბკსქბ – 100-1600 / 10(6) / 0,4 (0,69) კვ
მაღალი ძაბვის კარადები მძკ / 6-10 (КСО-ს ანალოგი)
მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის (კამერები ასაწყობი ერთმხრივი მომსახურების) უჯრედების ანალოგი) და სატყელური ხიდები მათთვის განკუთვნილია ძაბვის 6 ან 10 კვ. მქონე 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობების დაკომპლექტებისთვის სისტემებში იზოლირებული ნეიტრალით, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების კაემ–ის კამერების პირველადი შეერთების სქემების მიხედვით.
ერთმხრივი მომსახურების კარადები (ЩО პანელების ანალოგი)

ერთმხრივი მომსახურების კარადები (ЩО (ერთმხრივი მომსახურების გამანაწილებელი ფარის პანელი) პანელების ანალოგი) განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ცვლადი დენის ელექტროენერგიის გასანაწილებლად და წარმავალი ხაზების გადამეტტვირთვისგან და მოკლე ჩართვის დენისგან დასაცავად.