ტრანსფორმატორები ТМЗ


ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ძალური, ზეთის,სამფაზიანი, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის, გამოიყენება ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მსხვილ სამრეწველო საწარმოებში, ქსელური კომპანიების გამანაწილებელ ქვესადგურებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის.