მობილური ელექტროტექნიკური ლაბორატორიები


გადასატანი ელექტროტექნიკური ლაბორატორია

მობილური ლაბორატორია МЭК-4 განკუთვნილია სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ყველა ტიპის შესამოწმებლად, აგრეთვე მაღალი ძაბვის ამომრთველების კონტროლისთვის. МЭК-4 სერიის მობილური ელექტროტექნიკური კომპლექსები დაკომპლექტებულია სტაციონარული და გადასატანი ელექტროაღჭურვილობით, რომელიც წარმოებულია კომპანიებში: Megger (ინგლისი), ნპპ დინამიკა (რუსეთი), Fluke (აშშ) და სხვ. ლაბორატორიები დაყოფილია რამოდენიმე ტიპებად, ტექნიკური პერსონალის მიერ შესასრულებელი ამოცანების კომპლექსთან შესაბამისად.