დენის ტრანსფორმატორები გამოსავლით 4...20 mA

TI-420, TCB-420, ТС 420, ТС 020-სერიის დენის ტრანსფორმატორები წარმოადგენენ ერთ მოწყობილობაში ჩადგმულ დენის ტრანსფორმატორებს და დენის საზომ გარდამქმნელებს. გამოიყენება გაზომვებისა და ავტომატიკის სისტემებში, რომლებიც მოითხოვენ მუდმივი დენის სტანდარტულ შემავალ სიგნალებს 4...20 mA. გარდამქმნელების კვებისათვის აუცილებელია მუდმივი დენის წყარო 10...28 ვ ან 7,5...36 ვ (TI-420,TP- 420, ТС 420), ან ცვლადი დენის 220...230 ვ (TCM 420, TCB 420), ან დამატებითი კვების გარეშე (ТС 020). მონტაჟის დროს დენის საზომი ტრანსფორმატორები მაგრდება სალტეზე ან ნებისმიერ მზიდ ზედაპირზე.

4...20 mA გამოსავლის მქონე დენის ტრანსფორმატორების მახასიათებლები
უმაღლესი სამუშაო ძაბვა: 0,72კვ
იზოლაციის გამოცდილი ძაბვა: 3კვ
დენის სამუშაო სიხშირე: 50 ან 60 ჰც
გადატვირთვის დასაშვები კოეფიციენტი: 1,2
გამოცდილი თერმული დენი (Iт): 60Iн
გამოცდილი დინამიკური დენი (Iд): 2,5Iт
უსაფრთხოების ფაქტორი: 5
თერმული კლასი: 105°С
კლიმატური შესრულება: -5 °С … + 40 °С
მტყუნებათშირისი ნამუშევარი, არანაკლებ: 1000000 ს

დენის ტრანსფორმატორები გამოსავლით 4...20 mA
ტიპი
დენის ტრანსფორმატორები TC 420 დენის ტრანსფორმატორები TC 020
TC 5 420 TC 6 420 TC 8 420 TC 6 020A TC 8 020A
Ø კაბელის 20 28 44 28 44
სალტის ზომა 25 x 5 40 x 10 60 x 12 40 x 10 60 x 12
70
58
32
80,5
64
44
102
84,5
50
80,5
64
44
102
84,5
50
A გამოსავალი 4...20 мА, გარე წყარო 7,5...36 V dc  
5 M72112  
 
 
 
10 M72113  
 
 
 
20 M72114  
 
 
 
50  
M72131  
M72031  
100  
M72132  
M72032  
200  
M72134  
M72034  
300  
M72136  
M72036  
500  
 
M72151  
M72051
1 000  
 
M72152  
M72052
1 500  
 
M72153  
M72053
მაღალი სიხშირის დენებისთვის გამოიყენეთ ტრანსფორმატორი + გარდამქმნელი

დენის ტრანსფორმატორები გამოსავლით 4...20 mA
ტიპი
დენის ტრანსფორმატორები TI 420 დენის ტრანსფორმატორები TP 420
TI-420 35 TI-420 70 TI-420 105 TP-420 23 TP-420 58 TP-420 88 TP-420 812 TP-420 816
Ø კაბელის / სალტის ზომა 35 70 105 20 x 30 50 x 80 80 x 80 80 x 120 80 x 160
79
100
33
110
130
33
146
170
33
110
89
58
145
114
50
145
144
50
185
144
50
245
184
70
A გამოსავალი 4...20 мА. კვების გარე წყარო 10...28 V dc
2,5 M70811  
 
 
 
 
 
 
5 M70812  
 
M70211  
 
 
 
10 M70813  
 
M70212  
 
 
 
20 M70814  
 
M70213  
 
 
 
50 M70815  
 
M70214  
 
 
 
100 M70816 M70821  
M70215 M70221 M70231  
 
200  
 
 
M70216  
 
 
 
250 M70817 M70822 M70831 M70217 M70222 M70232 M70241  
500  
M70823 M70832 M70218 M70223 M70233 M70242 M70251
750  
M70824 M70833  
M70224 M70234 M70243 M70252
1 000  
 
M70834  
 
M70235 M70244 M70253
1 500  
 
M70835  
 
M70236 M70245 M70254
2 000  
 
 
 
 
 
 
M70255
3 000  
 
 
 
 
 
 
M70256
4 000  
 
 
 
 
 
 
M70257
მაღალი სიხშირის დენებისთვის გამოიყენეთ ტრანსფორმატორი + გარდამქმნელი

დენის ტრანსფორმატორები გამოსავლით 4...20 mA
ტიპი
TCM 420 TCB 420
TCM 420 25 (*) TCM 420 35 (*) TCB 420 35 TCB 420 70 TCB 420 105
Ø კაბელის 25 35 35 70 105
87
70
70
85
105
70
79
166
33
110
196
33
146
236
A გამოსავალი 4...20 мА. კვების გარე წყარო 230 V ac
2,5 M71041  
M71011  
 
5 M71042  
M71012  
 
10 M71043  
M71013  
 
20 M71044  
M71014  
 
50 M71045  
M71015  
 
100 M71046 M71054 M71016 M71021  
200 M71047 M71055  
 
 
250  
 
M71017 M71022 M71031
300  
M71056  
 
 
500  
 
 
M71023 M71032
750  
 
 
M71024 M71033
1 000  
 
 
 
M71034
1 500  
 
 
 
M71035
მაღალი სიხშირის დენებისთვის გამოიყენეთ ტრანსფორმატორი + გარდამქმნელი

პარამეტრები
მწარმოებელი ესპანეთი

← უკან