დენის მაჯამებელი ტრანსფორმატორები

დენის მაჯამებელი ტრანსფორმატორები
ტიპი კოდი შესასვლელების რაოდენობა სიმძლავრე და კლასი
TSR-2 M70701 2 x 5 A 15 В•A, კლასი 0,5
TSR-3 M70702 3 x 5 A 15 В•A, კლასი 0,5
TSR-4 M70703 4 x 5 A 15 В•A, კლასი 0,5
TSR-5 M70704 5 x 5 A 15 В•A, კლასი 0,5

შემათანხმებელი ტრანსფორმატორი
ტიპი კოდი შესასვლელების რაოდენობა სიმძლავრე და კლასი
TE-5/0,1 M70911 5 / 0,1 A 15 В•A, კლასი 1
TSR-თან ყველა მიერთებული ტრანსფორმატორების ტრანსფორმაციის კლასები უნდა იყოს ერთნაირი.

პარამეტრები
მწარმოებელი ესპანეთი

← უკან