შუნტები

დენის შუნტები გათვალისწინებულია დენის გასაზომად მუდმივი დენის ხელსაწყოებთან - საისრე, ციფრულ, მარეგისტირებელ ხელსაწყოებთან და ავტომატიკის სისტემებთან ერთად.

გამზომი შუნტები
ტიპი
შუნტები SHP შუნტები SHB შუნტები SH
თანაფარდობა ტიპი კოდი ტიპი კოდი ტიპი კოდი
 
 
 
SHB-1 M71221  
 
1,5 A / 60 мВ  
 
SHB-1,5 M71222  
 
2,5 A / 60 мВ  
 
SHB-2,5 M71223  
 
4 A / 60 мВ  
 
SHB-4 M71224  
 
5 A / 60 мВ  
 
SHB-5 M71225  
 
6 A / 60 мВ  
 
SHB-6 M71226  
 
10 A / 60 мВ  
 
SHB-10 M71227  
 
15 A / 60 мВ  
 
SHB-15 M71228  
 
25 A / 60 мВ  
 
SHB-25 M71229  
 
30 A / 60 мВ SHP-30 M71211 SHB-30 M7122A SH-30 M71231
40 A / 60 мВ SHP-40 M71212 SHB-40 M7122B SH-40 M71232
50 A / 60 мВ SHP-50 M71213 SHB-50 M7122C SH-50 M71233
60 A / 60 мВ SHP-60 M71214 SHB-60 M7122D SH-60 M71234
75 A / 60 мВ SHP-75 M71215  
 
 
 
80 A / 60 мВ  
 
SHB-80 M7122E SH-80 M71235
100 A / 60 мВ SHP-100 M71216 SHB-100 M7122F SH-100 M71236
150 A / 60 мВ SHP-150 M71217  
 
SH-150 M71237
200 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-200 M71238
250 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-250 M71239
300 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-300 M7123A
400 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-400 M7123B
500 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-500 M7123C
600 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-600 M7123D
750 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-750 M7123E
800 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-800 M7123F
1 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-1000 M7123G
1 200 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-1200 M7123H
1 500 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-1500 M7123J
2 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-2000 M7123K
2 500 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-2500 M7123L
3 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-3000 M7123M
4 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-4000 M7123N
5 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-5000 M7123P
6 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-6000 M7123Q
7 500 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-7500 M7123R
8 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-8000 M7123S
10 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-10000 M7123T
12 500 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-12500 M7123U
15 000 A / 60 мВ  
 
 
 
SH-15000 M7123V
საიზოლაციო საფუძველი SHB გამზომი შუნტებისთვის (100 ამპერამდე)
ყველა გამზომი შუნტი მიწოდებულია 1,5 მ სიგრძის კაბელით და განივი კვეთის ფართობით 1,5 მმ

პარამეტრები
მწარმოებელი ესპანეთი

← უკან