კაბელური ქსელების დაზიანებების ძიება


კაბელების იდენტიფიკაციის სისტემა KSG 100

KSG 100 კაბელების იდენტიფიკაციის სისტემა წარმოადგენს რთულ ხელსაწყოს კაბელების კონაში ან ნახვევში ცალძარღვა ან მრავალძარღვა კაბელების იდენტიფიკაციისთვის (ამოცნობისთვის). უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევები და მომხმარებელზე ორიენტირებული პროგრამული საშუალებები უზრუნველყოფენ უნიკალურ უპირატესობებს ხელსაწყოსთვის KSG 100. მოცემული ხელსაწყო მარტივად გამოიყენება.