სხვადასხვა


სინქრონიზაციის რელე გენერატორებისათვის
Synchro MAX განკუთვნილია ელექტროქსელთან გენერატორის ან ორი და მეტი გენერატორის ერთ ქსელში ერთმანეთთან სინქრონიზაციისთვის.