კაბელი


ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, მოჯავშნული, რომლებიც არ ავრცელებენ წვას, ძაბვისთვის 6 კვ.
ძალური მაღაროს კაბელები პლასტმასის იზოლაციით, მოჯაშნული, ძაბვისთვის 1,2 კვ და 6 კვ
კაბელები ელექტრიფიცირებული ტრანსპორტისათვის საკონტროლო ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით 3 კვ-მდე ძაბვისთვის
ძალური კაბელები ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 და 6 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, პოლივინილქლორიდის პლასტიკატისაგან დამზადებული დამცავი შლანგით
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლივინილქლორიდის პლასტიკატის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლიეთილენის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის ლენტებით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის მავთულით.
ცალძარღვა მოჯავშნული კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით.
კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გამამყარებელი ელემენტების გარეშე
ოპტიკური კაბელი, არმირებლი არამიდული ძაფებით
კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ფოლადის მოთუითიებული მავთულით
ოპტიკური კაბელები, მოჯავშნული გოფრირებული ფოლადის ლენტით
ოპტიკური კაბელი გარე გამოყენებისათვის
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და გოფრირებული ფოლადის ლენტით
კაბელ ოპტიკურ ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ორი ფოლაფის მოთუთიებული ლენტით
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და ორი ფოლადის მოთუთიებული ლენტით
კაბელები ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით
Медные и алюминиевые обмоточные провода со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком
Провод медный круглый обмоточный нагревостойкий с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провод медный круглый обмоточный с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные с эмалево-волокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные теплостойкие с полиимидно-фторопластовой изоляцией
Провод обмоточный медный круглого или прямоугольного сечения, изолированный двумя слоями нитей из хлопчатобумажной пряжи
Провода обмоточные медные или алюминиевые, круглого или прямоугольного сечения, изолированные лентами кабельной или телефонной бумаги
Провода теплостойкие со стекловолокнистой изоляцией двухжильные
Провод теплостойкий монтажный
Провода установочные