ძალური კაბელები, გაჟღენთილი ქაღალდის იზოლაციით


ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, პოლივინილქლორიდის პლასტიკატისაგან დამზადებული დამცავი შლანგით
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული