ძალური კაბელები, შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით (XLPE) ძაბვისთვის 6-330 კვ


ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლივინილქლორიდის პლასტიკატის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლიეთილენის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის ლენტებით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის მავთულით.
ცალძარღვა მოჯავშნული კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით.