საშუალო ძაბვის კაბელები


ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლივინილქლორიდის პლასტიკატის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლიეთილენის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის ლენტებით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის მავთულით.
ცალძარღვა მოჯავშნული კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით