მაღალი და ზემაღალი ძაბვის კაბელები 110 კვ, 150 კვ, 220 კვ, 330 კვ.


ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით.