ოპტიკური კაბელი


კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გამამყარებელი ელემენტების გარეშე
ოპტიკური კაბელი, არმირებლი არამიდული ძაფებით
კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ფოლადის მოთუითიებული მავთულით
ოპტიკური კაბელები, მოჯავშნული გოფრირებული ფოლადის ლენტით
ოპტიკური კაბელი გარე გამოყენებისათვის
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და გოფრირებული ფოლადის ლენტით
კაბელ ოპტიკურ ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ორი ფოლაფის მოთუთიებული ლენტით
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და ორი ფოლადის მოთუთიებული ლენტით
კაბელები ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით