არმირებით და არამიდული ძაფებით


ოპტიკური კაბელი, არმირებლი არამიდული ძაფებით