მოჯავშნული ორი მოთუთიებული ლენტით


კაბელ ოპტიკურ ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ორი ფოლაფის მოთუთიებული ლენტით