მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით


კაბელები ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით