გაზგასამართი სადგურები


მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური განკუთვნილია შეკუმშული ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად ავტოსატრაქტორო ტექნიკის უკომპრესორო გამართვის, აირის შესანახ სტაციონარულ აირის სადგურებში გადატუმბვის და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების აირით მომარაგების მიზნით. მსგგს წარმოადგენს სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებას, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ჭურჭლის ბლოკი, მართვის ბლოკები, აირის არმატურა, მილსადენები, გასამართი საგუშაგოები. მსგგს მზადდება ორღერძიანი ან სამღერძიანი ნახევრადმისაბმელის ბაზაზე.

მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური