შუქდიოდური განათება


შუქდიოდური (LED) განათება

გამოყენებიდან თვითღირებულების ანაზღაურებამდე!

ჩვენ გთავაზობთ!

ობიექტის ბაზაზე, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას დიდი რაოდენობით შიდა ან გარე განათებაზე, ასევე, თუ არსებობს რეგულარული დანახარჯები ნათურების საექსპლუატაციო მომსახურებაზე და განადგურებაზე, უნდა ჩატარებულ იქნას „საპილოტო პროექტი“ და ფაქტობრივად უნდა შეფასებულ იქნას ასეთი თანამშრობლობის ყველა უპირატესობა...