შიდა და გარე განათების შუქდიოდური ნათურები

შუქდიოდური (LED) განათება

გამოყენებიდან თვითღირებულების ანაზღაურებამდე!

ჩვენ გთავაზობთ!

ობიექტის ბაზაზე, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას დიდი რაოდენობით შიდა ან გარე განათებაზე, ასევე, თუ არსებობს რეგულარული დანახარჯები ნათურების საექსპლუატაციო მომსახურებაზე და განადგურებაზე, უნდა ჩატარებულ იქნას „საპილოტო პროექტი“ და ფაქტობრივად უნდა შეფასებულ იქნას ასეთი თანამშრობლობის ყველა უპირატესობა.

ამისთვის საჭიროა:

 • თქვენი მხარე განსაზღვრავს ობიექტს საცდელი ექსპლუატაციისთვის;
 • ჩვენი სპეციალისტები გადიან ადგილზე ობიექტის შიდა ან გარე განათების მახასიათებლების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის შესაგროვებლად;
 • ჩვენ ვამზადებთ დეტალურ შუქდიოდურ ანგარიშს, ვათანხმებთ;
 • წინამდებარე ანგარიშის საფუძველზე, ჩვენს მიერ გაანგარიშებული იქნება დაბანდებების ეკონომიკა და განსაზღვრული იქნება საპილოტო პროექტის თვითღირებულების ანაზღაურების წინასწარი ვადა;
 • ვამზადებთ სამეურნეო ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის ყველა ასპექტს;
 • ჩვენ ვახორციელებთ ობიექტის განათებას, ვაკეთებთ შეჯამებას, განვსაზღვრავთ შემდგომ ნაბიჯებს;

შუქდიოდური განათების უპირატესობები:

 • ენერგომოხმარება 4-10-ჯერ! ნაკლებია, ვიდრე რკალური ვერცხლისწყლის ნათურების, რკალური ნატრიუმის მილაკოვანი, ლითონჰალოგენური ტიპის ნათურებში;
 • ექსპლუატაციის ვადა შუქდიოდური მახასიათებლების მნიშვნელოვანი შეცვლის გარეშე არანაკლებ 60 000 საათისა (15 წელი 11-საათიანი სამუშაო რეჟიმისას); ნათურა
 • მიმართული შუქის ნაკადი, სტრობოსკოპური ეფექტის არარსებობა, ფერთა ტემპერატურების ფართო დიაპაზონი, მაღალი შუქგაცემა, ფერთა გადაცემა და კონტრასტულობა ობიექტების განათების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს;
 • მაღალი მექანიკური სიმტკიცე (ანტივანდალური დაცვა) და ვიბრომდგრადობა;
 • მომენტალური ანთება და ანთების ციკლების შეუზღუდავი რაოდენობა;
 • მდგრადობა ელექტროქსელებში ძაბვის ცვალებადობის მიმართ;
 • სტაბილური შრომისუნარიანობა ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, მდგრადობა უკიდურესი, დაბალი და მაღალი ტემპერატურების მიმართ;
 • ეკოლოგიური უსაფრთხოება და მათი განადგურების აუცილებლობის არარსებობა.
პარამეტრები
მწარმოებელი უკრაინა

← უკან