პროდუქცია

კაბელ ოპტიკურ ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ორი ფოლაფის მოთუთიებული ლენტით
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და ორი ფოლადის მოთუთიებული ლენტით
კაბელები ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით
ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО393, КСО393В
ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО285
Медные и алюминиевые обмоточные провода со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком
Провод медный круглый обмоточный нагревостойкий с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провод медный круглый обмоточный с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные с эмалево-волокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные теплостойкие с полиимидно-фторопластовой изоляцией