პროდუქცია

Провод обмоточный медный круглого или прямоугольного сечения, изолированный двумя слоями нитей из хлопчатобумажной пряжи
Провода обмоточные медные или алюминиевые, круглого или прямоугольного сечения, изолированные лентами кабельной или телефонной бумаги
Провода теплостойкие со стекловолокнистой изоляцией двухжильные
Провод теплостойкий монтажный
Провода установочные
მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური განკუთვნილია შეკუმშული ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად ავტოსატრაქტორო ტექნიკის უკომპრესორო გამართვის, აირის შესანახ სტაციონარულ აირის სადგურებში გადატუმბვის და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების აირით მომარაგების მიზნით. მსგგს წარმოადგენს სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებას, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ჭურჭლის ბლოკი, მართვის ბლოკები, აირის არმატურა, მილსადენები, გასამართი საგუშაგოები. მსგგს მზადდება ორღერძიანი ან სამღერძიანი ნახევრადმისაბმელის ბაზაზე.

მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური

შუქდიოდური (LED) განათება

გამოყენებიდან თვითღირებულების ანაზღაურებამდე!

ჩვენ გთავაზობთ!

ობიექტის ბაზაზე, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას დიდი რაოდენობით შიდა ან გარე განათებაზე, ასევე, თუ არსებობს რეგულარული დანახარჯები ნათურების საექსპლუატაციო მომსახურებაზე და განადგურებაზე, უნდა ჩატარებულ იქნას „საპილოტო პროექტი“ და ფაქტობრივად უნდა შეფასებულ იქნას ასეთი თანამშრობლობის ყველა უპირატესობა...