პროდუქცია

ტრანსფორმატორი ТМГ-40

ტრანსფორმატორი ТМГ-40 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-63

ტრანსფორმატორი ТМГ-63 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40–დან მინუს 45С–მდე) ან ცივი (პლიუს 40–დან მინუს 60С–მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-100

ტრანსფორმატორი ТМГ-100 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-160

ტრანსფორმატორი ТМГ-160 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-250

ტრანსფორმატორი ТМГ-250 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-400

ტრანსფორმატორი ТМГ-400 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-630

ტრანსფორმატორი ТМГ-630 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-1250

ტრანსფორმატორი ТМГ-1250 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45С-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60С-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-40

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-40 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი (ТМГ მასიმეტრირებელი მოწყობილობით), რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (-45°С...+40°С) ან ცივი (-60°С...+40°С) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-63

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-63 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი (ТМГ მასიმეტრირებელი მოწყობილობით), რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (-45°С...+40°С) ან ცივი (-60°С...+40°С) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-100

ტრანსფორმატორი ТМГСУ-100 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი (ТМГ მასიმეტრირებელი მოწყობილობით), რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (-45°С...+40°С) ან ცივი (-60°С...+40°С) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТМГСУ11-160

ტრანსფორმატორი ТМГСУ11-160 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი (ТМГ მასიმეტრირებელი მოწყობილობით), რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (-45°С...+40°С) ან ცივი (-60°С...+40°С) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТМГСУ11-250

ტრანსფორმატორი ТМГСУ11-250 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი (ТМГ მასიმეტრირებელი მოწყობილობით), რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (-45°С...+40°С) ან ცივი (-60°С...+40°С) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე - ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-100

ტრანსფორმატორი ТМГ11-100 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-160

ტრანსფორმატორი ТМГ11-160 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-250

ტრანსფორმატორი ТМГ11-250 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-400

ტრანსფორმატორი ТМГ11-400 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-630

ტრანსფორმატორი ТМГ11-630 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1000

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1000 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1250

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1250 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1600

ტრანსფორმატორი ТМГ11-1600 - ჰერმეტიული შესრულების არის, ზეთგამფართოებლის გარეშე. ზეთის მოცულობის ტემპერატურული ცვლილებები კომპენსირდება ბაკის გოფრების მოცულობის ცვლილებით მათი პლასტიური დეფორმაციის ხარჯზე.

ტრანსფორმატორი ТМГ12-400

ტრანსფორმატორი ТМГ12-400 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ12-630

ტრანსფორმატორი ТМГ12-630 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ12-1000

ტრანსფორმატორი ТМГ12-1000 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ12-1250

ტრანსფორმატორი ТМГ12-1250 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-40

ტრანსფორმატორი ТМГ13-40 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-63

ტრანსფორმატორი ТМГ13-63 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-100

ტრანსფორმატორი ТМГ13-100 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-160

ტრანსფორმატორი ТМГ13-160 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-250

ტრანსფორმატორი ТМГ13-250 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-400

ტრანსფორმატორი ТМГ13-400 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ13-630

ტრანსფორმატორი ТМГ13-630 - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 оС -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-40

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-40 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-63

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-63 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-100

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-100 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-160

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-160 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-250

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-250 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-400

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-400 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-630

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-630 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГМШ-1000 ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 оС-მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60оС-მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.

ტრანსფორმატორი ТС

ტრანსფორმატორი ТС მშრალი ძალური სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, „ნომექს“–ის იზოლაციით, ძაბვით 10კვ–მდე, განკუთვნილია ნომინალური სიხშირის 50ჰც ცვალებადი დენის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად. ВН ნომინალური ძაბვა 6 ან 10 კვ, ხოლო გრაგნილის НН 0,4 კვ.

ტრანსფორმატორი ТСЗ

ტრანსფორმატორი ТСЗ მშრალი ძალური სამფაზიანი, გარსაცმით, „ნომექს“-ის იზოლაციით, ძაბვით 10კვ-მდე, განკუთვნილია ნომინალური სიხშირის 50ჰც ცვალებადი დენის მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად. ВН ნომინალური ძაბვა 6 ან 10 კვ, ხოლო გრაგნილის НН 0,4 კვ.

ტრანსფორმატორი ТСГЛ

ტრანსფორმატორი ТСГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСЗГЛ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛФ

ტრანსფორმატორი ТСЗГЛФ მშრალი ძალური სამფაზიანი გეაფოლიუმის სხმული იზოლაციით ТСЗГЛФ (შემყვანებით ВН, რომლებიც გამოყვანილია გარსაცმის ტორსულ ზედაპირზე მოთავსებულ მილტუჩზე), ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ენერგოსისტემების ქსელებში და ნომინალური სიხშირის 50ჰც მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად.

ტრანსფორმატორები ТМГ13-1000
<p><b>ტრანსფორმატორი ТМГ13-630</b> - ზეთის სამფაზიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი (პლიუს 40-დან მინუს 45 <sup>о</sup>С -მდე) ან ცივი (პლიუს 40-დან მინუს 60 <sup>о</sup>С -მდე) ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში.</p>
ტრანსფორმატორი ТМ-40

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-40 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-63

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-63 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-100

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-100 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-100/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-100/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-160

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-160 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-160/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-160/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-250

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-250 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-250/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-250/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-400

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-400 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-400/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-400/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-630

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-630 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-630/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-630/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-1000

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-1000 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-1000/35

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-1000/35 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-1600

ძალური სამფაზიანი ზეთის ტრანსფორმატორი ТМ-1600 ზოგადი დანიშნულების, ზეთით გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისთვის ზომიერი, ცივი და ტროპიკული ჰავის პირობებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-100

ტრანსფორმატორი ТМГ-100 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-100 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-160

ტრანსფორმატორი ТМГ-160 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-160 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-250

ტრანსფორმატორი ТМГ-250 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-250 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-400

ტრანსფორმატორი ТМГ-400 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-400 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-630

ტრანსფორმატორი ТМГ-630 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-630 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-1000 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-1600

ტრანსფორმატორი ТМГ-1600 კენტაუ ძალური სამფაზიანი ზეთის, გოფრირებული ავზით და ბუნებრივი ზეთური გაცივებით, გადამრთველით აღზნების გარეშე, ირთვება 50 ჰც სიხშირის ცვალებადი დენის ქსელში. ТМГ-1600 კენტაუ განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-400

ტრანსფორმატორი ТМЗ-400 ძალური სამფაზიანი ზეთის, სიმძლავრით 400 კვა 10 კვ-მდე ძაბვის კლასის, დამწევი, ზეთით ბუნებრივი გაცივებით, გრაგნილების განშტოებების გადრთვით აღზნების გარეშე, აზოტის ბალიშით, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ტრანსფორმატორებისკომპლექტური ქვესადგურებისთვის, რომლებიც მზადდება სახალხო მეურნეობის საჭიროებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-630

ტრანსფორმატორი ТМЗ-630 ძალური სამფაზიანი ზეთის, სიმძლავრით 400 კვა 10 კვ-მდე ძაბვის კლასის, დამწევი, ზეთით ბუნებრივი გაცივებით, გრაგნილების განშტოებების გადრთვით აღზნების გარეშე, აზოტის ბალიშით, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ტრანსფორმატორებისკომპლექტური ქვესადგურებისთვის, რომლებიც მზადდება სახალხო მეურნეობის საჭიროებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ძალური სამფაზიანი ზეთის, სიმძლავრით 400 კვა 10 კვ-მდე ძაბვის კლასის, დამწევი, ზეთით ბუნებრივი გაცივებით, გრაგნილების განშტოებების გადრთვით აღზნების გარეშე, აზოტის ბალიშით, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ტრანსფორმატორებისკომპლექტური ქვესადგურებისთვის, რომლებიც მზადდება სახალხო მეურნეობის საჭიროებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1600

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1600 ძალური სამფაზიანი ზეთის, სიმძლავრით 400 კვა 10 კვ-მდე ძაბვის კლასის, დამწევი, ზეთით ბუნებრივი გაცივებით, გრაგნილების განშტოებების გადრთვით აღზნების გარეშე, აზოტის ბალიშით, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ტრანსფორმატორებისკომპლექტური ქვესადგურებისთვის, რომლებიც მზადდება სახალხო მეურნეობის საჭიროებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-2500

ტრანსფორმატორი ТМЗ-2500 ძალური სამფაზიანი ზეთის, სიმძლავრით 400 კვა 10 კვ-მდე ძაბვის კლასის, დამწევი, ზეთით ბუნებრივი გაცივებით, გრაგნილების განშტოებების გადრთვით აღზნების გარეშე, აზოტის ბალიშით, ირთვება 50ჰც ცვალებადი დენის ქსელში, განკუთვნილია ტრანსფორმატორებისკომპლექტური ქვესადგურებისთვის, რომლებიც მზადდება სახალხო მეურნეობის საჭიროებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТС

ტრანსფორმატორები ТС ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სიმძლავრით 10-დან 100 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 0,66 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის. ტრანსფორმატორები გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით, მოითხოვენ მინიმალურ დანახარჯებს მომსახურებაზე, ეკონომიური და მარტივია ექსპლუატაციაში..

ტრანსფორმატორი ТСЗ

ტრანსფორმატორები ТСЗ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმით, სიმძლავრით 10-დან 100 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 0,66 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის. ტრანსფორმატორები გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით, მოითხოვენ მინიმალურ დანახარჯებს მომსახურებაზე, ეკონომიური და მარტივია ექსპლუატაციაში..

ტრანსფორმატორი ТСЛ

ტრანსფორმატორები ТСЛ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სხმული იზოლაციით, სიმძლავრით 400-დან 1600 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 10 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТСЛЗ

ტრანსფორმატორები ТСЛЗ ძალური, მშრალი სამფაზიანი, გარსაცმის გარეშე, სხმული იზოლაციით, სიმძლავრით 400-დან 1600 კვა-მდე, ძაბვის კლასის 10 კვ, განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მომხმარებლებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТСН

ტრანსფორმატორი ТСН ძალური, მშრალი სამფაზიანი, ბუნებრივი საჰაერო გაცივებით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი TM-40

ტრანსფორმატორი ТМ-40 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-63

ტრანსფორმატორი ТМ-63 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-100

ტრანსფორმატორი ТМ-100 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-160

ტრანსფორმატორი ТМ-160 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-250

ტრანსფორმატორი ТМ-250 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-400

ტრანსფორმატორი ТМ-400 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი TM-630

ტრანსფორმატორი ТМ-630 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-40

ტრანსფორმატორი ТМГ-40 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-63

ტრანსფორმატორი ТМГ-63 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-100

ტრანსფორმატორი ТМГ-100 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-160

ტრანსფორმატორი ТМГ-160 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-250

ტრანსფორმატორი ТМГ-250 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-400

ტრანსფორმატორი ТМГ-400 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-630

ტრანსფორმატორი ТМГ-630 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГ-1000 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМФ-250

ტრანსფორმატორი ТМФ-250 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМФ-400

ტრანსფორმატორი ТМФ-400 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМФ-630

ტრანსფორმატორი ТМФ-630 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-250

ტრანსფორმატორი ТМГФ-250 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-400

ტრანსფორმატორი ТМГФ-400 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-630

ტრანსფორმატორი ТМГФ-630 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

თბოვიზორი Flir P640

თბოვიზორი FLIR P640 – პირველი პროფესიული ინფრაწითელი კამერა გადაწყვეტის უნარით 640X480 პიქსელი

კომპანია FLIR წარმოგიდგენთ პირველ პორტატიულ ინფრაწითელ (იწ) კამერას არაგაგრილებადი მიკრობოლომეტრით. წარმოდგენილი ინფრაწითლი კამერა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გამოსახულებას გადაწყვეტის უნარით 640X480 პიქსელი.

ტრანსფორმატორი TM-40

ტრანსფორმატორი ТМ-40 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-63

ტრანსფორმატორებში ТМ-63 გათვალისწინებულია ძაბვის რეგულირების შესაძლებლობა - 5 საფეხური რეგულირების დიაპაზონით ნომინალურის ±2х2,5%. რეგულირების სახე ПБВ (გადართვა აღზნების გარეშე). სამფაზიანი ტრანსფორმატორის გადართვა სხვა დიაპაზონზე ხდება ხელით რეჟიმში გამორთულ მდგომარეობაში.

ტრანსფორმატორი ТМ-100

ტრანსფორმატორი ТМ-100 სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-160

ტრანსფორმატორი ТМ-160 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-250

ტრანსფორმატორი ТМ-250 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-400

ტრანსფორმატორი ТМ-400 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-630

ტრანსფორმატორი ТМ-630 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-1000

ტრანსფორმატორი ТМ-1000 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-1600

ტრანსფორმატორი ТМ-1600 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-2500

ტრანსფორმატორი ТМ-2500 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-4000

ტრანსფორმატორი ТМ-4000 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМ-6300

ტრანსფორმატორი ТМ-6300 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია ელეტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემების ქსელებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის 50 ჰც ცვლადი დენის ქსელებში.

ტრანსფორმატორი ТМН-1000

ტრანსფორმატორი ТМН-1000 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМН-1600

ტრანსფორმატორი ТМН-1600 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМH-2500

ტრანსფორმატორი ТМН-2500 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМH-4000

ტრანსფორმატორი ТМН-4000 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМН-6300

ტრანსფორმატორი ТМН-6300 ძალური სამფაზიანი ზეთის, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000

ტრანსფორმატორი ТМЗ-1000 ძალური, ზეთის,სამფაზიანი, ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით, განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ქსელებში მუშაობისთვის, გამოიყენება ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად მსხვილ სამრეწველო საწარმოებში, ქსელური კომპანიების გამანაწილებელ ქვესადგურებში, აგრეთვე სხვადასხვა მომხმარებლების კვებისთვის.

ტრანსფორმატორი ТМГ-100

ტრანსფორმატორი ТМГ-100 - ტრანსფორმატორი ზეთის ჰერმეტული გოფრირებული კედლის გამოყენებით. ტრანსფორმატორებში ТМГ-100 ზეთს არა აქვს კონტაქტი გარემოსთან, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მისი მუშაობის პირობებს, გამორიცხავს მის დატენიანებას, დამჟავებას და წიდაწარმოქმნას. აგრეთვე ზეთი ჰერმეტულ ტრანსფორმატორში პრაქტიკულად არ იცვლის თავის თვისებებს ექსპლუატაციის მთელი ვადის განმავლობაში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-160

ტრანსფორმატორი ТМГ-160 - ტრანსფორმატორი ზეთის ჰერმეტული გოფრირებული კედლის გამოყენებით. ტრანსფორმატორებში ТМГ-160 ზეთს არა აქვს კონტაქტი გარემოსთან, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მისი მუშაობის პირობებს, გამორიცხავს მის დატენიანებას, დამჟავებას და წიდაწარმოქმნას. აგრეთვე ზეთი ჰერმეტულ ტრანსფორმატორში პრაქტიკულად არ იცვლის თავის თვისებებს ექსპლუატაციის მთელი ვადის განმავლობაში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-250

ტრანსფორმატორი ТМГ-250 - ტრანსფორმატორი ზეთის ჰერმეტული გოფრირებული კედლის გამოყენებით. ტრანსფორმატორებში ТМГ-250 ზეთს არა აქვს კონტაქტი გარემოსთან, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მისი მუშაობის პირობებს, გამორიცხავს მის დატენიანებას, დამჟავებას და წიდაწარმოქმნას. აგრეთვე ზეთი ჰერმეტულ ტრანსფორმატორში პრაქტიკულად არ იცვლის თავის თვისებებს ექსპლუატაციის მთელი ვადის განმავლობაში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-400

ტრანსფორმატორი ТМГ-400 - ტრანსფორმატორი ზეთის ჰერმეტული გოფრირებული კედლის გამოყენებით. ტრანსფორმატორებში ТМГ-400 ზეთს არა აქვს კონტაქტი გარემოსთან, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მისი მუშაობის პირობებს, გამორიცხავს მის დატენიანებას, დამჟავებას და წიდაწარმოქმნას. აგრეთვე ზეთი ჰერმეტულ ტრანსფორმატორში პრაქტიკულად არ იცვლის თავის თვისებებს ექსპლუატაციის მთელი ვადის განმავლობაში.

ტრანსფორმატორი ТМГ-630

ტრანსფორმატორი ТМГ-630 - ტრანსფორმატორი ზეთის ჰერმეტული გოფრირებული კედლის გამოყენებით. ტრანსფორმატორებში ТМГ-630 ზეთს არა აქვს კონტაქტი გარემოსთან, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მისი მუშაობის პირობებს, გამორიცხავს მის დატენიანებას, დამჟავებას და წიდაწარმოქმნას. აგრეთვე ზეთი ჰერმეტულ ტრანსფორმატორში პრაქტიკულად არ იცვლის თავის თვისებებს ექსპლუატაციის მთელი ვადის განმავლობაში.

თბოვიზორი Flir i3

თბოვიზორული კამერა FLIR i3 - განკუთვნილია შენობების და ელექტროობასთან დაკავშირებული გაზომვების ენერგოაუდიტთან. გარდა ამისა, მოცემული მოდელის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ ჩაატაროთ საკუთარი ბინის ან ქალაქგარეთ სახლის თბოვიზორული დიაგნოსტიკა სითბოს გაპარვის (სითბოს დანაკაგის) დასადგენად. თქვენ აგრეთვე ადვილად შეძლებთ პლასტიკური ფანჯრების დაყენების და საბურულე სამუშაოების ხარისხის გაკონტროლებას. თბოვიზორი i3 - საუკეთესო და საიმედო დამხმარეა მეურნეობაში.

ქვესადგური ანძური КТПУ-25-250/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული ჩიხის ტიპის კსქუ -25-250/10(6)/0,4 У1
ქვესადგური გამავალი ჩიხის ტიპის КТПУ-25-630/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული გამავალი (ჩიხის) ტიპის კსქუ 25- 630/10(6)/0,4 У1
კომპლექტური ქვესადგური КТПУ-250-1000/10(6)/0,4
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნიფიცირებული გამავალი ტიპის გარე დაყენებისთვის კსქუ 25- 1000/10(6)/0,4
ქვესადგური ბეტონის თერმული დამუშავებისთვის КТП-80/0,38/0,055-0,095-001-У1 (КТПТО-80У1)
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ბეტონის თერმული დამუშავებისთვის კსქ-80/0,38/0,055-0,095-001-У1(კსქთდ-80У1)
ქვესადგურები სიმძლავრით 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 კვა
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები სიმძლავრით 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 კვა (ზოგადსამრეწველო დანიშნულების)
ქვესადგურები ბლოკ–მოდულში БКТП–400-2500/10(6)/0,4 (0,69)
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები ბლოკ–მოდულში კსქბ – 400-2500/10(6)/0,4 (0,69) (სენდვიჩის ტიპის)
ქვესადგური ბეტონის გარსში БКТП–100-1600/10(6)/0,4(0,69) კვ
კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები ბეტონის გარსში ბკსქბ – 100-1600 / 10(6) / 0,4 (0,69) კვ
მაღალი ძაბვის კარადები მძკ / 6-10 (КСО-ს ანალოგი)
მაღალი ძაბვის კარადები მძკ (კაემ–ის (კამერები ასაწყობი ერთმხრივი მომსახურების) უჯრედების ანალოგი) და სატყელური ხიდები მათთვის განკუთვნილია ძაბვის 6 ან 10 კვ. მქონე 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობების დაკომპლექტებისთვის სისტემებში იზოლირებული ნეიტრალით, მათ შორის გამანაწილებელი მოწყობილობების კაემ–ის კამერების პირველადი შეერთების სქემების მიხედვით.
ერთმხრივი მომსახურების კარადები (ЩО პანელების ანალოგი)

ერთმხრივი მომსახურების კარადები (ЩО (ერთმხრივი მომსახურების გამანაწილებელი ფარის პანელი) პანელების ანალოგი) განკუთვნილია 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ცვლადი დენის ელექტროენერგიის გასანაწილებლად და წარმავალი ხაზების გადამეტტვირთვისგან და მოკლე ჩართვის დენისგან დასაცავად.

ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორი AR 6

AR6 არის საუკეთესო ხელსაწყო ელექტროენერგიის ქსელის ხარვეზების ვიზუალიზაციისა და ანალიზისათვის, მიუხედავად იმისა ქსელი სამ-ფაზიანია, თუ ერთ-ფაზიანი. ელექტროენერგიის ხარისხის პორტატიულ ანალიზატორს შეუძლია ერთდროულად გაზომოს გაპარული დენი (საწყისი დენი), სიმძლავრის ხარისხი და დააფიქსიროს გარდამავალი დენი.

ელექტროენერგიის ხარისხის ანალიზატორი AR 5
ელექტროენერგიის ხარისხის AR.5/AR.5L სერიების პორტატიული ანალიზატორები განკუთვნილია ცვლადი დენის ერთფაზიან, სამ– და ოთხსადენიან სამფაზიან ქსელებში ელექტროენერგიის ხარისხიანი და რაოდენობრივი გაზომვისათვის.
ცვლადი დენის სალტური ტრანსფორმატორების ТС (მშრალი ტრანსფორმატორი) კონსტრუქცია გამოირჩევა შემცირებული გაბარიტებით, რაც საშუალებას იძლევა დამონტაჟდეს დენის ტრანსფორმატორები ახლო განლაგებულ სალტეებს შორის. დენის ტრანსფორმატორების შერჩევა ხდება ნომინალური დენის მიხედვით 40–დან 5000 ა.–მდე. დენის სალტურ ტრანსფორმატორებს TС აქვს საპლომბი სახურავები და სამაგრები DIN-ლარტყაზე (მიეწოდება შეკვეთით).
ТСН სერიის დენის ტრანსფორმატორები გამოიყენება ელექტრომრიცხველების მისაერთებლად. დენის ტრანსფორმატორის სიზუსტის კლასი არის 0 5s - 0 2s.
დასაშლელი გულარის მქონე დენის ტრანსფორმატორები გამოიყენება მომუშავე ქსელებზე დასამონტაჟებლად. დასაშლელი დენის ტრანსფორმატორების კონსტრუქცია იძლევა იმის საშუალებას, რომ მონტაჟი განხორციელდეს სალტეების განრთვის გარეშე. გასართი ტრანსფორმატორების ნომინალებია 100 ა-დან 5000 ა-მდე.
ТА - წარმოადგენს მართკუთხა ფანჯრის მქონე ცვლადი დენის ტრანსფორმატორთა სერიას. სერია ТА-210 არის ჩაშენებული სალტით. ТА-სერიის საზომი ტრანსფორმატორების პირველადი დენი 5 – 5000 ამპერამდე. დენის ტრანსფორმატორები DIN ლარტყაზე - სერია TM 45 და TW 25. დენის ტრანსფორმატორები din ТМ 45 პირველადი გრაგნილით ნომინალური სიმძლავრით 5 – 50 ამპერამდე. დენის ტრანსფორმატორი DIN ლარტყაზე - სერია TW 25 პირველადი გრაგნილის გარეშე ნომინალური სიმძლავრით 100 – 500 ამპერამდე.
TI-420, TCB-420, ТС 420, ТС 020-სერიის დენის ტრანსფორმატორები წარმოადგენენ ერთ მოწყობილობაში ჩადგმულ დენის ტრანსფორმატორებს და დენის საზომ გარდამქმნელებს. გამოიყენება გაზომვებისა და ავტომატიკის სისტემებში, რომლებიც მოითხოვენ მუდმივი დენის სტანდარტულ შემავალ სიგნალებს 4...20 mA. გარდამქმნელების კვებისათვის აუცილებელია მუდმივი დენის წყარო 10...28 ვ ან 7,5...36 ვ (TI-420,TP- 420, ТС 420), ან ცვლადი დენის 220...230 ვ (TCM 420, TCB 420), ან დამატებითი კვების გარეშე (ТС 020). მონტაჟის დროს დენის საზომი ტრანსფორმატორები მაგრდება სალტეზე ან ნებისმიერ მზიდ ზედაპირზე.
დენის მაჯამებელი ტრანსფორმატორები
VT-სერიის ძაბვის ტრანსფორმატორები, სიზუსტის კლასი 1, 25 В•A
დენის შუნტები გათვალისწინებულია დენის გასაზომად მუდმივი დენის ხელსაწყოებთან - საისრე, ციფრულ, მარეგისტირებელ ხელსაწყოებთან და ავტომატიკის სისტემებთან ერთად.
კაბელების იდენტიფიკაციის სისტემა KSG 100

KSG 100 კაბელების იდენტიფიკაციის სისტემა წარმოადგენს რთულ ხელსაწყოს კაბელების კონაში ან ნახვევში ცალძარღვა ან მრავალძარღვა კაბელების იდენტიფიკაციისთვის (ამოცნობისთვის). უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევები და მომხმარებელზე ორიენტირებული პროგრამული საშუალებები უზრუნველყოფენ უნიკალურ უპირატესობებს ხელსაწყოსთვის KSG 100. მოცემული ხელსაწყო მარტივად გამოიყენება.

დატვირთვის ამომრთველი გამთიში ВНР РА/EL-630 (1000)
დატვირთვის ამომრთველები - ავტოგაზის მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები ВНР РА/EL-630 (1000) განკუთვნილია ნომინალური 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ნომინალური დენების ჩართვისთვის, ხანგრძლივი გატარებისთვის, გამორთვისთვის იზოლირებული ნეიტრალის მქონე ელექტრულ ქსელებში სამუსაო ძაბვით 12 კვ-მდე (საექსპლუატაციო დანიშნულების ტიპი: А1 - თუ ნომინალური დენი 1000 ამპერია და 1 Б - თუ ნომინალური დენი 630 ამპერია სახსტანდარტით 17717), აგრეთვე აუცილებელი ხილული საჰაერო საიზოლაციო შუალედის უზრუნველსაყოფად პოლუსების განრთულ კონტაქტებს შორის.
მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР

მაღალი ძაბვის გამომრთველი გამთიშები РР/EL-РР განკუთვნილია ელექტრული წრედების ჩასართავად და გამოსართავად სამუშაო ძაბვით 12 კვ-მდე თითოეულ პოლიუსში დენების არარსებობისას 50 ჰც სიხშირის სამფაზიანი ცვლადი დენის ელექტრულ ქსელებში იზოლირებული ნეიტრალით, აგრეთვე აუცილებელი ხილული საჰაერო შუალედის უზრუნველსაყოფად პოლუსების განრთულ კონტაქტებს შორის.

გამთიში РЛНД 10
გამთიში РЛНД 10 кВ განკუთვნილია მაღალი ძაბვის სამფაზიანი წრედის უდენო უბნების ძაბვის ქვეშ ჩასართავად და გამოსართავად, აგრეთვე გამთიში РЛНД 10 кВ გამოიყენება გამორთული უბნების დამიწებისათვის სტაციონარული დამიწების დანების მეშვეობით.
ზეთის გამოსაცდელი დანადგარები OTS 60/80/100AF

ელექტროსაზომი ხელსაწყოები 60AF/2, 80AF/2, 100AF/2, VCM100. Megger–ის ზეთის შესამოწმებელი ავტომატიზირებული ხელსაწყოების სერია განკუთვნილია მთლიანად ავტომატიზირებული ტესტირებისთვის და გააჩნია რიგი უპირატესობა. ხელსაწყოს კონსტრუქცია საშუალებას აძლევს ოპერატორს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მოამზადოს ჭურჭელი ზეთისთვის, შეავსოს ის ზეთის სინჯით, მოათავსოს კამერაში და დაიწყოს ტესტირების პროცესი.

KF875, KF-UNI და KF-LAB

KF-LAB აწარმოებს მინარევების ანალიზს ფარდობითი სიმკვრივით 0.6-დან 1.4-მდე, მაგრამ გარდა ამისა მას გააჩნია საიზოლაციო ზეთის ტესტირების ოპტიმიზირებული ფუნქცია, ფარდობითი სიმკვრივით 0.875. ეს იმის მანიშნებელია, რომ წინამდებარე მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სახის ნივთიერებებში წყლის მინარევების რაოდენობის განსასაზღვრად.

ტენშემცველობის საზომი Aquameter KFM 3000
საზომი KFM 3000, რომელიც მუშაობს კარლ ფიშერის ტიტრატორის გამოყენებით, განკუთვნილია საიზოლაციო ზეთებისა და აირების ტენშემცველობის განსასაზღვრად.
გაზავებული აირების გადასატანი ანალიზატორი TransportX
ელექტროენერგეტიკის საწარმოებისათვის ზუსტი ინფორმაცია ძალური ტრანსფორმატორების მდგომარეობის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ინფორმაცია საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული კატასტროფული ავარიები და ძვირადღირებული მოწყობილობა გამოყენებული იქნას მაქსიმალური ეფექტურობით. ზეთში გაზავებული აირების ანალიზი (გაა), წარმოადგენს ძალური ტრანსფორმატორების მდგომარეობის დიაგნოსტიკისა და კონტროლის უმეტესად მნივნელოვანი და საყოველთაოდ აღიარებული მეთოდებისგან ერთ-ერთს. დღესდღეობით იგი წარმატებით ვრცელდება სხვა ზეთშევსებულ მოწყობილობებზე, კერძოდ, განშტოებების გადამრთველებზე და კონტაქტორებზე.
სინქრონიზაციის რელე გენერატორებისათვის
Synchro MAX განკუთვნილია ელექტროქსელთან გენერატორის ან ორი და მეტი გენერატორის ერთ ქსელში ერთმანეთთან სინქრონიზაციისთვის.
მიკროომმეტრი MH-10
მიკროომმეტრი MH-10 არის პორტატიული ხელსაწყო, რომელიც განკუთვნილია მწყვეტარებისა და გადამრთველების კონტაქტების, აგრეთვე სალტეების, ტრანსფორმატორების, ძრავების გრაგნილების და ა.შ. მიკროწინაღობების ზუსტი გაზომვისათვის. მიკრომეტრი MH-10 იმართება მიკროპროცესორით.
თბოვიზორი Flir E30

თბოვიზორი FLIR E30, გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +250 °C–მდე, მატრიცა: 160 х 120, მგძნობელობა: 0,1 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი.

თბოვიზორი Flir E40

თბოვიზორი Flir E40 გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +650 °C–მდე, მატრიცა: 160 х 120, მგძნობელობა: 0,07 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი, ჩაშენებული კამერა 3 Mpix, ფუნქცია სურათი სურათში, Bluetooth®, WiFi.

თბოვიზორი Flir GasFindIR

ThermaCAM GasFindIR - ინფრაწითელი კამერა გაზის გაპარვის სწრაფად გამოვლენისთვის.

აქროლადი ქიმიური ნაერთების ბევრი სამრეწველო გაზის და ორთქლის დანახვა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია. ამიტომ კომპანიებმა, რომლებიც დასაქმებული არიან ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებით და გადამუშავებით, აუცილებლად უნდა გამოიყენონ შესაბამისი მოწყობილობები ასეთი ნივთიერებების მონიტორინგისა და იდენტიფიცირებისთვის. ინფრაწითელი კამერების წარმოების მსოფლიო ლიდერი კომპანიის Flir Systems ახალი ინფრაწითელი კამერა GasFindIR შესაძლებლობას იძლევა სწრაფად გამოვლინდეს მეთანისა და სხვა აქროლადი ორგანული ნაერთების გაპარვა მაგისტრალური მილსადენებიდან და ნავთობქიმიურ ქარხნებში.

თბოვიზორი Flir E60

თბოვიზორი FLIR E60 გასაზომი ტემპერატურების დიაპაზონი: -20–დან +650 °C–მდე, მატრიცა: 320 х 240, მგძნობელობა: 0,05 °C, სიზუსტე ±2 °C , ობიექტივის მხედველობის არე 25°х19°, მინიმალური ფოკუსური მანძილი 0,4 მ, დისპლეის ზომა: 3,5 დიუიმი, ლაზერული მიზანმაჩვენებელი, ჩაშენებული ფოტოკამერა 3 Mpix, ფუნქცია სურათი სურათში, Bluetooth®, WiFi.

მაგისტრალური სალტსადენი დენებზე 2500 ამპერამდე
მაგისტრალური სალტსადენი განკუთვნილია მანაწილებელი სალტსადენების, ძალური მანაწილებელი პუნქტების, ფარების და ცალკეული მძლავრი ელექტრომიმღებების მიერთებისთვის.
თბოვიზორი Flir ThermaCAM P620

P-სერიის თბოვიზორები წარმოადგენენ ინჟინრების ძალისხმევის, ბაზრის ანალიზისა და კლიენტების მოთხოვნებისადმი ყურადღების შედეგს. დღესდღეობით ბაზარზე არსებული იწ-კამერებიდან, ეს გახლავთ უმეტესად სრულყოფილი და ზუსტი ინფრაწითელი კამერა უამრავი ფუნქციებით, რომლებიც პირველად იქნა გამოყენებული მრეწველობაში. კომპანია FLIR Systems დაკავებულია თბოვიზორების დამუშავებით კომერციული გამოყენებისთვის წინა საუკუნის ორმოცდაათიანი წლებიდან. ჩვენი თბოვიზორებისა და მათი პროგრამული საშუალებების დაგეგმვა, დამუშავება და წარმოება წარმოებს სტოკჰოლმის (შვეცია) და ბოსტონის (აშშ) ქარხნებში.

თბოვიზორი Flir T425
კომპანია FLIR Systems აწარმოებს ინფრაწითელ კამერებს არაკომერციული გამოყენებისთვის წინა საუკუნის 50-ანი წლებიდან. კამერების დაპროექტება, პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სისტემების წარმოება მთლიანობაში ხორციელდება სტოკჰოლმის ქარხნებში (შვეცია), ბოსტონში და სანტა-ბარბარაში (აშშ). ჩვენს საუნჟინრო პერსონალს მიღებული აქვს ყველაზე მაღალი კვალიფიკაცია, რომელიც საშუალებას იძლევა შეიქმნას მსოფლიოში საუკეთესო იწ-კამერები: დაწყებული დეტექტორების დამუშავებიდან, კამერების ოპტიკიდან, რადიომეტრული აპარატურიდან და აუცილებელი ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების შექმნით დამთავრებული.
გადასატანი ელექტროტექნიკური ლაბორატორია

მობილური ლაბორატორია МЭК-4 განკუთვნილია სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ყველა ტიპის შესამოწმებლად, აგრეთვე მაღალი ძაბვის ამომრთველების კონტროლისთვის. МЭК-4 სერიის მობილური ელექტროტექნიკური კომპლექსები დაკომპლექტებულია სტაციონარული და გადასატანი ელექტროაღჭურვილობით, რომელიც წარმოებულია კომპანიებში: Megger (ინგლისი), ნპპ დინამიკა (რუსეთი), Fluke (აშშ) და სხვ. ლაბორატორიები დაყოფილია რამოდენიმე ტიპებად, ტექნიკური პერსონალის მიერ შესასრულებელი ამოცანების კომპლექსთან შესაბამისად.

სანადირო ღამის ხედვის ხელსაწყო თბოვიზორი FLIR HS-324

სანადირო ღამის ხედვის ხელსაწყო, თეპლოვიზორი Flir-ს H-სერიას განეკუთვნება პორტატიული დარტყმაგამძლე ინფრაწითელი კამერები (თბოვიზორები). ისინი აყალიბებენ ნებისმიერი ობიექტების მკაფიო ინფრაწითელ გამოსახულებას ღამის საათებში და ცუდი ხილვადობის პირობებში. H-სერიის FLIR თბოვიზორების მეშვეობით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სპეციალისტებს და სამართალწესრიგის დაცვის სამსახურების თანამშრომლებს შეუძლიათ დაინახონ დამრღვევი სრულ სიბნელეშიც კი, ბოლში ან ნისლში, ბარდაში.

ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი Ultraprobe 9000
Ultraprobe 9000 - ეს არის ტექნიკური დიაგნოსტიკის ციფრული ულტრაბგერითი სისტემა (ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი) მისაღები ინფორმაციის შენახვის ფუნქციებით, უნივერსალური და მარტივი გამოყენებისთვის (ოპერატორების უმრავლესობას სჭირდებათ არანაკლებ 15 წუთისა მასთან მუშაობის შესასწავლად!) სისტემა Ultraprobe დაგეხმარებათ გამოკვლევის პროცესის მნიშვნელოვან დააჩქარებას.
ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი Ultraprobe 10000
Ultraprobe 10,000 (ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი) წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე სრულყოფილ კონტროლის ულტრაბგერით სისტემას! ამ ინოვაციურ მოწყობილობას გააჩნია სხვადასხვა ფუნქციებისა და მახასიათებლების ფართო სპექტრი, რაც საშუალებას იძლევა გამოკვლევები ჩატარდეს მარტივად და ხარისხიანად!
ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი Ultraprobe 15000

ულტრაბგერითი დეფექტოსკოპი Ultraprobe 15000 – ეს არის სრულყოფილი ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, რომელიც ხელისგულზე დაგეტევათ. მართვა სენსორული ეკრანით ერთის მხრივ, მარტივია და მეორეს მხრივ, მრავალფუნქციურია. თქვენ გაოცებული დარჩებით, თუ რამდენი მეთოდის მეშვეობით შესაძლებელია მოწყობილობის დიაგნოსტირება, და დიაგნოსტიკის რამდენი ამოცანის გადაწყვეტა შესაძლებელია ამ ”სრულყოფილი დიაგნოსტიკური სისტემის” მეშვეობით. თქვენ მხოლოდ შეეხეთ დისპლეიზე განთავსებულ ნიშანს, და თქვენს წინაშე წარსდგება მოწყობილობის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის მთელი სამყარო.

ინსპექციური ვიდეოკამერა SeeSnake Micro CA-100

ახალი მცირეგაბარიტიანი და მსუბუქი საინსპექციო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ ძნელად მისაღწევი ადგილების დათვალიერება მანძილზე 9 მეტრამდე და სიღრმეზე (წყლის ქვეშ) 3 მეტრამდე.

ინსპექციური ვიდეოკამერა Seesnake Micro Explorer

მცირეგაბარიტიანი და მსუბუქი საინსპექციო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ ძნელად მისაღწევი ადგილების დათვალიერება და ჩაწერა 9 მეტრამდე მანძილზე და სიღრმეზე (წყლის ქვეშ) 3 მეტრამდე.

DayCor Superb

UV-კამერა გვირგვინის ვიზუალიზაციისთვის დღის შუქზე. DAYCOR SUPERB წარმოადგენს გვირგვინოვანი განმუხტვების და ელექტრული რკალის აღმოჩენის პროფესიონალურ პორტატიულ მოწყობილობას დღის განათების პირობებში ტექნიკური მომსახურების ხარისხისა და რაციონალიზაციის გასაუმჯობესებლად. DAYCOR SUPERB წარმოადგენს მზის ბისპექტრალურ ბრმა კამერას, რომელიც განკუთვნილია სუსტი UV-გამოსახულებების აღმოსაჩენად დღის საათებში სიგნალ-ფონის მაღალი ფარდობით. ერგონომიური კონსტრუქცია და მძლავრი ოპტიკური სისტემა საშუალებას იძლევა აღმოაჩინოთ გვირგვინოვანი განმუხტვები და ელექტრული რკალი. კამერა მიწოდებულია კომპლექტში ანგარიშების შექმნისა და მონაცემთა ანალიზის პროგრამასთან ერთად.

DayCor Classic

UV-კამერა DayCor Classic წარმოადგენს პროფესიონალურ მოწყობილობას გვირგვინოვანი განმუხტვებისა და ელექტრული რკალის აღმოსაჩენად დღის განათების პირობებში. კამერა იდეალურად მუშაობს მაღალი ძაბვების საკვლევ ლაბორატორიებში, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში, სასწავლო აუდიტორიებში და საწამოო უბნებში. Classic წარმოადგენს მზის ბისპექტრალურ ბრმა კამერას, რომელიც განკუთვნილია სუსტი UV-გამოსახულებების აღმოსაჩენად დღის საათებში სიგნალ/ფონის მაღალი ფარდობით. მძლავრი ოპტიკური სისტემა და მაკროგადამღები ობიექტივების დამატებითი კომპლექტი საშუალებას გაძლევენ აღმოაჩინოთ გვირგვინოვანი განმუხტვები და რკალი არასტანდარტული სამუშაოების ჩატარებისას.

DayCor Rom

DayCor ROM წარმოადგენს გვირგვინოვანი განმუხტვებისა და ელექტრული რკალის მაღალმგრძნობიარე აღმოჩენის სისტემას, რომელიც შესრულებულია კარდანის საკიდარში დაყენებული ჰიპროსტაბილიზირებული საკიდი პლატფორმის სახით. ROM-სისტემა სპეციუალურად განკუთვნილია ინსპექციის დაშორებული ობიექტების ხარისხიანი ვიდეოჩაწერის მისაღებად სიგნალ/ფონის მაღალი ფარდობით. ROM-სისტემის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ გრძელი ელექტროგადამცემი ხაზების უსაფრთხო და სწრაფი საჰაერო ინსპექცია. პროგრამა, რომელიც მოყვება სისტემას, უზრუნველყოფს პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული ანგარიშების მიღებას.

DayCor Ranger

UV-სისტემა RANGER განკუთვნილია გვირგვინოვანი განმუხტვების და ელექტრული რკალის აღმოსაჩენად ავტომობილური ინსპექციისას. RANGER სისტემა წარმოადგენს მაღალმგრძნობიარე კამერას UV-გამოსხივების აღმოსაჩენად და საბრუნ მოწყობილობას, რომლებიც ყენდება ავტომანქანაზე. სისტემის მართვა ხორციელდება ოპერატორის მიერ ავტომიბილის სალონიდან. RANGER სისტემა უზრუნველყოფს მოხერხებულობას გრძელი ელექტროგადამცემი ხაზების ინსპექციისას, ასრულებს დაშორებული ობიექტების მაღალი გარჩევადობის ვიდეოჩანაწერს სიგნალ/ფონის მაღალი ფარდობით. RANGER სისტემა უზრუნველყოფს რაციონალურ მიდგომას გრძელი ელექტროგადამცემი ხაზების ტექნიკური მომსახურების მიმართ. პროგრამა, რომელიც მოყვება კომპლექტში RANGER სისტემას, უზრუნველყოფს პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული ანგარიშების მიღებას.

DayCor Rail

UV-სისტემა RAIL წარმოადგენს გვირგვინოვანი განმუხტვებისა და ელექტრული რკალის საიმედო და მგრძნობიარე აღმოჩენის სისტემას, რომელიც იქნა დამუშავებული სპეციალურად სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის. სისტემის ექსპლუატაცია შესაძლებელია არახელსაყრელ პირობებში და დაკომპლექტებულია ამორტიზატორებით. RAIL სისტემას შეუძლია აღმოაჩინოს გვირგვინოვანი მუხტი და ელექტრული რკალი მატარებლის მოძრაობის მაღალ სიჩქარეზე. RAIL სისტემა უზრუნველყოფს ინსპექციის დაშორებული ობიექტების ხარისხიან ვიდეოჩანაწერს სიგნალ/ფონის მაღალი ფარდობით. RAIL სისტემა მიწოდებულია კომპლექტში ანგარიშების ავტომატიური შექმნის სპეციალურ პროგრამასთან ერთად.

ელექტროენერგიის სტაციონალური ანალიზატორი G4400 BlackBox
ანალიზატორები G4400 შედგება დენისა და ძაბვის შესავალი პირველადი გარდამქმნელებისგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელებისგან, მიკროპროცესორისგან, ელექტრულად პროგრამირებადი დასამუხტი მოწყობილობისგან. მონაცემთა და პროგრამების შენახვა უზრუნველყოფილია ენერგოდამოუკიდებელი მეხსიერებით. ეგმ-თან კავშირი ხორციელდება ციფრული ინტერფეისების მეშვეობით.
ელექტროენერგიის პორტატიული ანალიზატორი G4500 BalckBox

მოწყობილობა Elspec G4500 BLACKBOX Portable, ტალღის ფორმის მუდმივი რეგისტრაციის ჩაყენებული შესაძლებლობით, წარმოადგენს ბაზარზე ელექტროენერგიის ხარისხის ყველაზე წინ წაწეულ ანალიზატორს. იგი დაფუძნებულია იმავე ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე, რაც მოწყობილობა BLACKBOX fixed Power Quality Analyzer (PQA). G4500 BLACKBOX მოწყობილობას შეუძლია განსაზღვროს ელექტროენერგიის ხარისხთან დაკავშირებული ყველა შესაძლებელი პრობლემების ძირითადი მიზეზი.

მეგაომმეტრი MD5060e
მეგაომმეტრი MD-5060e - პორტატიული ციფრული, საიმედო მაღალტექნოლოგიური ხელსაწყო, რომელიც განკუთვნილია ტრანსფორმატორების გრაგნილების, ელექტრული მანქანების, კაბელების, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობათა და დანადგარების, მანაწილებელი სისტემების და სხვ. იზოლაციის წინაღობის გასაზომად.
დამიწების კონტურის ტესტერი MPC-5/50 GETEST

ირიბი დამიწების იმიტატორი MPC-5/50 GETEST მოდელი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ელექტრო ძაბვის გასაზომად დამიწების წერტილსა (პირდაპირი ძაბვა) და ელეტროენერგიის გამტარ დეტალს შორის (კონტაქტური ძაბვა) როცა ხდება დენის გაპარვა მიწაში. ესპანეთში ამ ზომების შესრულება სავალდებულია ქვესადგურებსა და სადისტრიბუციო ცენტრებში, MIE-RAT-13, BOE 183 of 01/08/94–სთან ერთად.

რელეს შესამოწმებელი სისტემა CR-250

რელეს გამოსაცდელი ხელსაწყო CR-50, CR-100 და CR-250 მოდელები შეიცავენ სპეციალურად შემუშავებულ დენის გენერაციის სისტემებს, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია შემოწმდეს ავტომატური ამომრთველების და ირიბი დამცავი რელეების დენის/დროის სასხლეტი.

ზეთის ტესტერი OT2-60D

ძალოვანი ტრანსფორმატორების საიზოლაციო ზეთების დიელექტრული გამძლეობის შესამოწმებელი ტესტერი OT2-60D არის ახალ და ძველ ტრანსფორმატორებში, ზეთიანი სადენებში, ავტომატურ ამომრთველებში, კონდენსატორებებში საიზოლაციო ზეთების განმუხტვის ძაბვის გასაზომი ავტომატური ხელსაწყო.

თბოვიზორი Flir i7

FLIR i7 პორტატიული თბოვიზორი წარმოადგენს კომპაქტურ, ჭკვიან და იაფფასიან კამერას, რომელიც განკუთვნილია სამშენებლო ნაგებობათა და ელექტრომოწყობილობის თერმოგრაფიული გამოკვლევისათვის.

ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 კვ.
ძალური კაბელები პოლივინილქლორიდის იზოლაციით, მოჯავშნული, რომლებიც არ ავრცელებენ წვას, ძაბვისთვის 6 კვ.
ძალური მაღაროს კაბელები პლასტმასის იზოლაციით, მოჯაშნული, ძაბვისთვის 1,2 კვ და 6 კვ
კაბელები ელექტრიფიცირებული ტრანსპორტისათვის საკონტროლო ძარღვებით, პოლივინილქლორიდის იზოლაციით 3 კვ-მდე ძაბვისთვის
ძალური კაბელები ვულკანიზირებული პოლიეთილენისგან იზოლაციით, ძაბვისთვის 1 და 6 კვ.
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ალუმინის გარსში, პოლივინილქლორიდის პლასტიკატისაგან დამზადებული დამცავი შლანგით
ძალური კაბელები ალუმინის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები სპილენძის ძარღვებით, ქაღალდის გაჟღენთილი იზოლაციით, ტყვიის გარსში, მოჯავშნული
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლივინილქლორიდის პლასტიკატის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით და პოლიეთილენის გარსით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის ლენტებით.
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით, მოჯავშნული ფოლადის მავთულით.
ცალძარღვა მოჯავშნული კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით
ძალური კაბელები შეკერილი პოლიეთილენის იზოლაციით.
კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გამამყარებელი ელემენტების გარეშე
ოპტიკური კაბელი, არმირებლი არამიდული ძაფებით
კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ფოლადის მოთუითიებული მავთულით
ოპტიკური კაბელები, მოჯავშნული გოფრირებული ფოლადის ლენტით
ოპტიკური კაბელი გარე გამოყენებისათვის
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და გოფრირებული ფოლადის ლენტით
კაბელ ოპტიკურ ბოჭკოვანი, მოჯავშნული ორი ფოლაფის მოთუთიებული ლენტით
კაბელი ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული არამიდული ძაფების ფენით და ორი ფოლადის მოთუთიებული ლენტით
კაბელები ოპტიკური ბოჭკოვანი, მოჯავშნული მინაპლასტიკის ღეროებით
ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО393, КСО393В
ცალმხრივი მომსახურების კამერები КСО285
Медные и алюминиевые обмоточные провода со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком
Провод медный круглый обмоточный нагревостойкий с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провод медный круглый обмоточный с эмалево-стекловолокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные с эмалево-волокнистой изоляцией
Провода медные обмоточные теплостойкие с полиимидно-фторопластовой изоляцией
Провод обмоточный медный круглого или прямоугольного сечения, изолированный двумя слоями нитей из хлопчатобумажной пряжи
Провода обмоточные медные или алюминиевые, круглого или прямоугольного сечения, изолированные лентами кабельной или телефонной бумаги
Провода теплостойкие со стекловолокнистой изоляцией двухжильные
Провод теплостойкий монтажный
Провода установочные
მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური განკუთვნილია შეკუმშული ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის და შესანახად ავტოსატრაქტორო ტექნიკის უკომპრესორო გამართვის, აირის შესანახ სტაციონარულ აირის სადგურებში გადატუმბვის და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების აირით მომარაგების მიზნით. მსგგს წარმოადგენს სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებას, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ჭურჭლის ბლოკი, მართვის ბლოკები, აირის არმატურა, მილსადენები, გასამართი საგუშაგოები. მსგგს მზადდება ორღერძიანი ან სამღერძიანი ნახევრადმისაბმელის ბაზაზე.

მოძრავი საავტომობილო გაზის გასამართი სადგური

შუქდიოდური (LED) განათება

გამოყენებიდან თვითღირებულების ანაზღაურებამდე!

ჩვენ გთავაზობთ!

ობიექტის ბაზაზე, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას დიდი რაოდენობით შიდა ან გარე განათებაზე, ასევე, თუ არსებობს რეგულარული დანახარჯები ნათურების საექსპლუატაციო მომსახურებაზე და განადგურებაზე, უნდა ჩატარებულ იქნას „საპილოტო პროექტი“ და ფაქტობრივად უნდა შეფასებულ იქნას ასეთი თანამშრობლობის ყველა უპირატესობა...